Sentralisering i statleg sektor i perioden 1980 - 2000

Sentralisering i statleg sektor i perioden 1980 - 2000

28. april 2003

Norsk institutt for by- og regionforsking (NIBR) og Norut NIBR Finnmark publiserer nå eit utdrag frå rapporten ”Regionale endringar i statleg sektor. Sysselsettingsendringar i staten 1980-2000 fordelt langs ein sentrum-periferi-dimensjon”.

Hovudresultatet i rapporten er at det har skjedd ei sentralisering av sysselsettinga i statleg sektor i perioden, og at denne sentraliseringa har vore like sterk som sentraliseringa av sysselsetting generelt. Over heile 20-årsperioden har Osloregionen hatt størst vekst i statleg sektor, mens bygd- og bygdebyregionane har hatt nedgang. Norsk institutt for by- og regionforsking (NIBR) og Norut NIBR Finnmark publiserer med dette eit utdrag frå avslutningskapitlet i rapporten ”Regionale endringar i statleg sektor. Sysselsettingsendringar i staten 1980-2000 fordelt langs ein sentrum-periferi-dimensjon”. Utdraget presenterer ei oppsummering av dei regionale endringane i statleg sektor i perioden 1980-2000. Hovudresultatet i rapporten er at det har skjedd ei sentralisering av sysselsettinga i statleg sektor i perioden, og at denne sentraliseringa har vore like sterk som sentraliseringa av sysselsetting generelt.

Se pressemelding. Utdrag av rapporten (pdf). Hele rapporten (pdf). Kontaktperson: Forskar Ivar Lie, tlf: 78 45 71 32