Skal holde de eldre på beina

Skal holde de eldre på beina

2. mai 2016
Kommunikasjonssjef

Fall er den alvorligste og hyppigste hjemmeulykken hos eldre mennesker. Nå samarbeider Norut med Tromsø og Alta kommuner om å tenke nytt rundt fallforebygging.

Omtrent 30 % av befolkningen over 65 år og 50 % av befolkningen over 80 faller hvert år. Dette fører ofte til store belastninger og svekket helse for den enkelte, og påfører samfunnet store kostnader.

For kommunene er det derfor viktig å forebygge fall. Nå samarbeider Norut og Nordlandsforskning med Tromsø og Alta kommuner om å utvikle og bruke motiverende og fallforebyggende treningsteknologi.

Målet med samarbeidet er tredelt. Kommunene skal bli bedre i stand til å fange opp behov hos de eldre brukerne. Prosjektet skal støtte forsøk og innovative prosesser som foregår i kommunene. Og utviklingen av teknologi skal tilpasses både brukernes behov og hvordan aktiviteten i kommunen er organisert.

Noruts rolle er blant annet å bidra med treningsteknologi som skal forebygge fall. Gjennom motiverende spill som gjør at eldre trener mer, er målet økt balanse, koordinasjon og bevegelighet. Da blir det også lettere å holde seg på beina.

- Det er viktig at teknologien er enkel og trygg å bruke, både for de eldre og de ansatte i kommunene. Samtidig må treningsspill være morsomme og motiverende slik at de faktisk blir brukt, forteller seniorforsker og prosjektleder ved Norut Ellen Brox.

- Spesielt hvis spillene skal brukes i hjemmene, må vi finne måter å få folk opp av godstolen og i aktivitet. En mulighet er at vi starter grupper som spiller sammen via nett til bestemte tidspunkt. Eller kanskje en hjemmehjelp kan bidra til at personen kommer seg i gang med dagens trim? Vi ønsker uansett å være med å utvikle noe som kan være starten på et tilbud til oss selv når vi en dag trenger det, smiler seniorforskeren.

Prosjektdeltakere fra Tromsø og Alta kommune besøkte nylig Norut. Her fikk etatsledere, fysioterapeuter og helsearbeidere blant annet prøve treningsspillet FarmUp. Spillet, som er utviklet i Tromsø, er spesielt tilpasset godt voksne kropper. Spillerne gjør bevegelser knyttet til gårdsarbeid mens poengene tikker inn, og det blir både tøy og bøy mens engasjementet og pulsen øker.

Video: Dette er FarmUp

Les mer om FarmUp: Europeisk interesse for nytt treningsspill

Det to-årige prosjektet «Innovasjon i fallforebygging» er finansiert at Regionalt forskningsfond. Tromsø kommune er prosjekteier.

FallTek - Teknologi til fallforebygging.