Skole og utdanning på dagsordenen i kommuner og fylkeskommuner?

Skole og utdanning på dagsordenen i kommuner og fylkeskommuner?

24. mars 2004

I hvilken grad er toppledelsen i kommunene og fylkeskommunene engasjert i skole og utdanning? Svaret får du i en fersk rapport laget på oppdrag av Kommunenes Sentralforbund.

Undersøkelsen viser at toppledere i norske kommuner og fylkeskommuner ikke opplever at de sidene ved skole og utdanning som de mener er viktigst å satse på, kvalitet og innhold, gjenspeiles i de sakene som er på sakskartet i de besluttende organer. Her har fortsatt saker som angår økonomi og skolebygninger en dominerende posisjon. Om vi sammenligner mellom ulike sektorer, tyder en gjennomgang av et utvalg slike sakskart på at kvalitetsspørsmål innenfor skole og utdanning opptrer oftere enn kvalitetsspørsmål innenfor andre sektorer. Topplederne deltar i en rekke formelle og uformelle fora knyttet til skole- og utdanningsområdet. De mener selv at deres engasjement omkring innholds- og kvalitetssiden av skolens virksomhet har økt de siste årene, en oppfatning som også de hovedtillitsvalgte for undervisning i noen grad deler. Topplederne gir uttrykk for å ha liten kapasitet for å utvikle et sterkere engasjement på dette området.

De faktorene som sterkest synes å bidra til å stimulere engasjementet, er direkte kontakt med det som skjer i skolen, samt oppbygging av kunnskap om skoleområdet.

Rapporten er utarbeidet av Unn Doris Karlsen Bæck og Toril Ringholm, og kan lastes ned her:

SF 2004-01.pdf