SMARTe bærekraftige klær og mobiler

SMARTe bærekraftige klær og mobiler

18. mars 2016
Kommunikasjonssjef

Hvordan kan våre klær og mobiler få et økologisk bærekraftig livsløp, samtidig som de blir produsert og resirkulert under sosiale bærekraftige forhold? Norut er med i et nytt stort EU-prosjekt som studerer bærekraftige beslutninger.

Utgangspunktet for det nye EU-prosjektet SMART er at produkter som selges til europeiske forbrukere eller det offentlige, ofte kommer fra utviklingsland, og ofte ender som søppel samme sted.

Forskerne vil finne ut hva som gjør at bedrifter, investorer, forbrukere og det offentlige tar beslutninger som er, eller ikke er, bærekraftige.

Målet er å komme fram til retningslinjer som gjør at selskapene kan gjøre en etisk vurdering av livsløpet til produkter de produserer eller selger. Livsløpet til klær og mobiltelefoner vil bli brukt som eksempler.

Oljefondets investeringer

Norut sin rolle i prosjektet er å se på når offentlige aktører er investorer, og hvilke kriterier og premisser for bærekraft som ligger til grunn for deres investeringer.

- Vi skal undersøke premissene for bærekraftige investeringer som gjøres av Statens pensjonsfond Utland, også kjent som Oljefondet, samt andre store offentlige fond i EU, forteller Norut-forsker Heidi Rapp Nilsen.

Oljefondet sin verdi er på cirka 7.000 milliarder kroner, og det er i dag verdens største offentlige investeringsfond.

- Slike investeringsfond forvalter en stadig større del av verdens kapital, og det er derfor viktig å undersøke hvordan disse investeringene bidrar til eller hindrer bærekraftige livssykluser til produkter som er viktige for oss som forbrukere.

- De produktene vi ser på er også viktige for utviklingsland, der de både produseres og i dag ofte ender som avfall. Det påvirker alle de tre bærekraftkomponentene; økonomi, økologi og sosiale forhold, sier Heidi Rapp Nilsen.

Prosjektet er en del av EU sin store forskningssatsing Horizon 2020, og ledes av Universitetet i Oslo, med jusprofessor Beate Sjåfjell som prosjektleder. 50 forskere fra 25 forskningsinstitusjoner i flere europeiske land deltar i SMART.

Les mer om SMART

Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)

Ble koordinator på første forsøk tross råd om å vente