Snømåling fra satellitt truet

Snømåling fra satellitt truet

4. november 2014

Norut har blitt en ledende aktør innenfor satelittbasert observasjon av snø. Nå frykter forskere at tilgangen til avgjørende data blir borte dersom Norge går ut av EUs romprogram Copernicus.

Den første snøen har lagt seg og vinteren er rett rundt hjørnet. For forskerne i Norut er det en påminnelse om at forskningselskapet de siste 15 årene har bygget opp sterk kompetanse innenfor jordobservasjon av snø, basert på data fra satellitt.

Første snøkart fra Sentinel-1
- De første snøkartene basert på Sentinel-1 satelitten er nå klare. Tjenester utvikles av Norut i blant annet EU-prosjektet CryoLand der vi skal produsere data som kraftselskap, hydrologer og meteorologer har stor nytte av, sier seniorforsker Eirik Malnes ved Norut.

Europas nye miljøsatellitt Sentinel-1 ble skutt opp 3. april 2014. Den leverer nå data som norske forskere kan bruke til å lage ulike kartprodukt. Sentinel-1 er en radarsatellitt som kan levere data av høy kvalitet også når det er skyer og vintermørke. De første bildene til fri bruk ble levert fra EU sitt Copernicus-program den 4. oktober, og dette sammenfalt godt med de første snøfallene i Nordområdene.

Norsk Copernicus-deltakelse truet
- Norut er i god gang med å tilpasse sine signalbehandlingsprogram til Sentinel-1 data, og vi viser her de første snøkartene. Vi risikerer at denne muligheten forsvinner hvis vi ikke får tilgang til data gjennom Copernicus-programmet, sier Malnes.

- Vi mener det er svært viktig at den norske deltagelsen i Copernicus-programmet forsetter. Det utgjør en vesentlig del av vår datainnsamling, sier Malnes, som er tilfreds med at Venstre har satt saken på dagsorden i de kommende budsjettforhandlingene med Regjeringen.

Sentinel-1 er en avbildende radarsatellitt som er godt egnet til å måle våt snø. Den kan ikke se forskjell på bar bakke og tørr snø, men i viktige perioder av året gir det stor verdi å kunne bruke denne typen satellitt til å kunne gjøre målinger av snøen.

Nyttig snøinfo
- Informasjonen som forskere kan hente ut om tidspunkt og omfang av våt snø, har betydning innenfor fagfelt som hydrologi, glaciologi, meteorologi og snøskredforskning. I tillegg er snøproduktene viktige for kraftselskapene som trenger å vite mest mulig om snøen i sine nedbørsfelt, forklarer Malnes.

Norut har i flere tiår arbeidet med snøkartlegging med satellitt, og har ledende roller innen EU og i ESA-sammenheng. Nå er det også utviklet flere produkter og tjenester basert på forskningen.

- I EU-prosjektet CryoLand har Norut allerede utviklet en tjeneste basert på satellittene Envisat og Radarsat-2. Sentinel-1satellitten vil bidra til en stor forbedring av dette snøproduktet siden den har høyere oppløsning og hyppigere dekning over våre områder. Produktene vil bli demonstrert i tiden framover, og tjenester rettet mot kraftbransjen og andre brukere vil bli klare i lag med Norut sine partnere KSAT og Globesar, sier seniorforsker Eirik Malnes.