Søk og redning i Arktis

Søk og redning i Arktis

27. januar 2015

På et arrangement i Bodø i dag ble det kjent at Norut har fått tildelt arbeidspakke 3 i SARiNOR.

Prosjektet har en ramme på 1,55 millioner kroner, og er et samarbeid mellom Norut, UiT Norges Arktiske Universitet og Lufttransport AS. Maritimt Forum Nord har tatt initativet til prosjektet "Search and rescue in the High North" (SARiNOR).

Prosjektets hjemmeside: Search and rescue in the High North

- Norut skal, i tett sammarbeid med Lutftransport og UiT, analysere tilgjengelig kapasitet for Barents- og Polhavet med fokus på søk, samt identifisere begrensninger og utfordringer med dagens ressurser, teknologi og organisering for søk. Arbeidet vil gi konkrete forslag til forbedringstiltak samt nye utviklings- og forskningsprosjekter. Prosjektet vil være nært knyttet mot pågående arbeid på sensorteknologi, ubemannede flysystemer samt det nye senteret for luftfartsbaserte tjenester som er etablert i Tromsø (ASUF), forteller prosjektleder Agnar Sivertsen hos Norut.

Han forteller at konsortiet bestående av Norut, Uit Norges arktiske universitet og Lufttransport ser fram til å  levere prosjektet.

Norut har igjennom flere år opparbeidet seg kompetanse, erfaring og internasjonal anerkjennelse innenfor fjernmåling og bruk av ubemannede fly under arktiske og antarktiske forhold.

Norut har også erfaring fra lignende evalueringer, og har nylig evaluert den norske nødmeldingstjenesten, samt utarbeidet en trendanalyse for tjenesten på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Lufttransport har personell med spesialkompetanse på SAR, samt flyteknisk og operativ kompetanse både fra nordområdene, men også fra internasjonale operasjoner i flyrom med høy tetthet av både bemannede og ubemannede fly. Lufttransport har operert både helikopter og fly fra Svalbard siden 1976 og har inngående spesialkompetanse og erfaring fra søk og redning i nordområdene.

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet har om lag 600 studenter og 70 ansatte, og tilgang på nytt og avansert utstyr. Sikkerhet, teknologi og kompetanse om arktiske forhold er et uttalt satsningsområde ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet ved UiT. Dette gjenspeiler seg både gjennom studieportefølje, forskningsprosjekter samt etter- og videreutdanning.

De operativt rettede sertifikatutdanningene på bachelornivå innen nautikk og luftfart har i særlig grad fokus på utfordringer knyttet til å operere i nordområdene. Videre skal instituttet, gjennom blant annet RDA-støtte, etablere utdanningstilbud på bachelornivå innen ubemannede fly (UAV).

I tillegg til ansatte ved UiT og Lufttransport vil følgende Norut-forskere bli involvert i SARiNOR-prosjektet:

 • Prosjektleder og seniorforsker Agnar Sivertsen har kompetanse på fjernmåling og sensorteknologi. Han har erfaring fra olje- og gassindustrien og har jobbet med utvikling av automatiske planleggingsverktøy for maritime operasjoner, deriblant SAR og evakuering.
   
 • Seniorforsker Stian Andre Solbø har spisskompetanse på signalbehandling og fjernmåling, samt erfaring fra UAV-operasjoner i Arktis og Antarktis.
   
 • Forsker Yngve Antonsen har kompetanse på nasjonal nødmeldingstjeneste og samfunnsvitenskapelige metoder.
   
 • Forsker Kjell-Sture Johansen er jurist og testpilot i UAV-gruppen. Han har spisskompetanse på UAV-operasjoner og luftfartsrett.
   
 • Seniorforsker Tom Grydeland har spisskompetanse på signalbehandling og radar.
   
 • Stipendiat Sindre Myhr er samfunnsøkonom med kompetanse på nytte-/kosteffekter.

Prosjekt: Search and rescue in the High North