Solcelle-revolusjon

Solcelle-revolusjon

25. januar 2012

Ny teknologi gjør det mulig å bruke solcellepaneler også i nordområdene.

Det er solcelleanlegget i Piteå i Nord-Sverige et levende eksempel på. Anlegget er ført opp i forskningsøyemed, men håpet er at gode resultater vil friste næringslivet til å satse på solenergi også i nord.

Ideen prosjektet er tuftet på er enkel. En klarer å fange mer lys ved å følge solens gang, enn dersom panelene hadde stått passivt på bakken.

Ved å anvende dette prinsippet i nord, kan solenergi høstes på en effektiv måte også her.

Anlegget i Piteå fanger på denne måten like mye lys som solcellepaneler i Freiburg i Sør-Tyskland. Et slikt solfølgesystem ble først forsøkt i Narvik i 2009, men fordi Piteå kan skilte med langt flere soldøgn, ble forsøket flyttet til Sverige.

Kommersiell satsing

– Hvis vi kan vise at dette er kostnadseffektivt så finnes det ikke noe i veien for en massiv utbygging av solenergikraftverk i nord, sier forskningsleder Tobias Boström ved Norut (Northern Reasearch Institute) i Narvik.

Solceller er allerede i bruk i Norge på fyrlykter så langt som 70 grader nord, og de finnes også på Antarktis. Håpet nå er storstilt kommersiell satsing.

Den første evalueringen av prosjektet i Piteå vil foreligge i 2012. Norut har også planer om flere slike anlegg i Narvik og rundt Bottenviken i Sverige, selv om ingenting er avgjort.

Å plassere slike paneler i nord har også en annen fordel. Selve systemene fungerer mer effektivt ved lave temperaturer.

Mangler data

Men det finnes også utfordringer. Først og fremst vil snø og is på modulene by på problemer. Og før en kan satse på utbygging, må en omfattende kartlegging av solforholdene gjøres.

– Breddegraden i seg selv er egentlig av liten betydning hvis et solfølgende system brukes. Mye klart vær, en topografi som ikke gir skygger og muligheter for refleksjon fra vann eller snø er viktige faktorer, sier Boström.

Dette er noe av det forskerne ved Norut vil se nærmere på i tiden som kommer.

Problemet foreløpig er manglende data på området. Det finnes flere databaser for solinnstrålingsdata, men disse er mangelfulle for nordlige områder. Her finnes det blant annet få målestasjoner.

– Norut er i gang med en prosess for å få til flere målestasjoner for solinnstråling i nordlige områder, men vi ønsker gjerne flere samarbeidspartnere på området, sier Boström.

(Artikkelen ble publisert i papirutgaven til Avisa Nordlys 23.1.2012 og er gjengitt med tillatelse).