Effektiv solenergi i nordområdene

Effektiv solenergi i nordområdene

19. januar 2015
Adm. konsulent

Norut er involvert i et prosjekt i Bottenviken i Sverige, der det forskes på solenergi i en 1470 m2 stor solcellepark.

Pite Energi, Piteå näringsfastigheter, Solbes og Norut Narvik er partnere i prosjektet. Firmaet Solbes har hatt ansvaret for å sette opp den faste solcelleparken på en 2000 m2 stor takoverflate på Luleå Tekniske Universitets bygning Acusticum i Piteå.

Solbes er lokalisert i Narviks teknologimiljø, som inkubatorbedrift i Forskningsparken i Narvik. Norut Narvik er en nær partner i firmaet innen forskning og utvikling. Forsker Øystein Kleven i Norut Narvik er daglig leder i Solbes.

Effektiv solenergi

Et av formålene med prosjektet er å vise at det er mulig å produsere effektiv solenergi i nordområdene. Bottenviken har solforhold som antas å være blant Europas beste. På denne bakgrunn er dette området svært godt egnet til et slikt anlegg.

Norut Narvik var involvert i Pite Energis første solcellepark i 2011. Denne parken var bevegelig og på 160 kvm, og genererte ca. 30 000 kilowattimer pr. år. Panelene i dette anlegget hadde ulike typer solceller og et solfølgende system. Planen er å sammenligne de to ulike parkene.

Spennende prosjekt

Ved full drift regner en med at solcelleparken i Piteå vil generere ca. 220 000 kilowattimer pr. år. Dette tilsvarer en normalproduksjon for ti eneboliger. 891 moduler er satt opp og av disse er det 5 solcelletyper. Alle involverte i prosjektet er svært spente på hvordan anlegget kommer til å fungere.

Les mer hos Nord24: Derfor funker faktisk solceller i Arktis.