Solceller kommet for å bli

Solceller kommet for å bli

10. juli 2012

Forskermiljøet i Norut mistet støtte da REC Scancell la ned sin produksjon i Narvik. Likevel er man optimistisk med tanke på solenergi.

Da REC Scancell stengte dørene før jul, mistet forskermiljøet i Norut støtte verdt et tosifret antall millioner. Likevel er administrerende direktør i Norut Narvik, Terje Nordvåg, optimistisk med tanke på fremtiden.

Den administrerende direktøren legger ikke skjul på at de jobber i en tøff bransje, noe RECs nedleggelser i Narvik og Glomfjord illustrerer. – Vi var aktive, og vi jobbet hardt med å prøve og finne løsninger og nye aktører i Narvik slik at en videre drift ville være sikret. Vi feilet dessverre, sier administrerende direktør i Norut Narvik, Terje Nordvåg.

Dobbelt tap

Selv om «plan-A», slik Nordvåg beskriver det, feilet, har forskermiljøet i Narvik en «plan-B». – Vi støtter opp om Innotech Solar, og vi gjør også en del små bedriftsetableringer, sier Nordvåg.

Norut i Narvik har startet opp med to bedrifter som er knyttet til solcelleindustrien. REC-nedleggelsen medførte et dobbelt tap for forskningsinstitusjonen. For det første tapte Norut et tosifret antall millioner i støtte. I tillegg brukte Norut penger av «egen kasse» for å prøve og finne nye aktører som kunne drive den nedlagte solcellefabrikken i Narvik videre. Norut var blant annet sterkt inne i et prosjekt som var finansiert av REC og Forskningsparken. Prosjektet ville sysselsatt tre forskere på heltid i tre år.

Utfordringer fra Asia

– Solcelleindustrien har møtt marked og utfordringer fra Asia som har lavkostnadsproduksjoner. Det er hovedårsaken til de dårlige tidene. I tillegg mener jeg at REC har gjort en del satsinger som det er verdt å stille spørsmål ved. Etableringen i Singapore, da de flyttet nesten all økonomi over dit, var utslagsgivende, tror Nordvåg som i løpet av hans arbeidskarriere har vært borti en lignende situasjon.

Jobbet i Kværner

Da han på 90-tallet jobbet i Kværner, kjøpte bedriften opp det britiskbaserte industrikonglomeratet Trafalgar House. Et kjøp som i ettertid viste seg å bli en lite lukrativ handel og som holdt på å velte hele Kværner-konsernet. Den administrerende direktøren mener den hendelsen er en god analogi til situasjonen som REC opplever i dag. – Vi er i en bransje hvor det hele tiden skjer nye utviklinger og nye forbedringer. Da går det ikke å satse 12-13 milliarder på en teknologi, mener Nordvåg og sikter til RECs satsing i Singapore. Han tror fabrikkene i Narvik og i Glomfjord ville ha vært mulig å redde, dersom REC ikke hadde satset like tungt i Singapore som de først gjorde.

Kommet for å bli

– Vi satser imidlertid videre med vår «plan-B». Solenergi har kommet for å bli. Vi vrir vår satsing i større grad mot nisjeelementer, og vi fjerner oss fra volumbiten. Vi skal satse mer på solenergi i nordområdene, sier Nordvåg. Blant annet jobber Norut med å utvikle et «trackingsystem» som vil føre til en produksjonsøkning av solenergi på opptil 50 prosent. – Vi vrir oss også mer mot nanoteknologi knyttet til solceller, sier Nordvåg.

Flere prosjekter

Tross harde tider, er Nordvåg ikke i tvil. Solcelleindustrien vil overleve. – Innotech Solar er en av våre viktige industrielle partnere, og det er viktig å beholde dem og våre selskaper i Narvik. Jeg tror også det skjer positive ting i Glomfjord med tanke på videre solcelledrift. Det er helt essensielt å være inne i markedet, sier Nordvåg.

I tillegg jobber Norut med flere internasjonale samarbeidspartnere. Blant annet jobber Norut tett med et vietnamesisk forskermiljø med tanke på å utvikle deler til solceller.

Millionstøtte

Tidligere i uken ble det kjent at Nordland fylkeskommune slår på stortromma og gir ca. 2,1 millioner til forskermiljøet ved Norut Narvik. - Fylkesordningen er en prisverdig og en god ordning. Nordland er et enestående fylke på dette området, sier Nordvåg. I en hverdag hvor Norut i Narvik har opplevd en synkende økonomisk støtte, kommer midlene fra fylket godt med. - Disse midlene er med på å støtte en rekke forskningsprosjekter. En god del av disse midlene går med til å styrke vår satsing på solcelleindustrien sier Nordvåg.