Spesialistpoliklinikken i Alta – svært lønnsom for samfunnet

Spesialistpoliklinikken i Alta – svært lønnsom for samfunnet

2. juni 2003

Norut NIBR Finnmark har på oppdrag fra Helse Finnmark HF gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av den desentraliserte spesialistpoliklinikken i Alta. Spesialistpoliklinikken er organisert som en avdeling under medisinsk seksjon i Helse Finnmark, og driften er i hovedsak basert på ambulerende spesialister fra Hammerfest sykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Analysen viser at nytten for samfunnet beregnet i form av sparte reise- og tidskostnader ved at pasienten slipper å reise, beløper seg til 14,1 mill. kroner i løpet av et halvår.

Merkostnadene knyttet til driften av spesialistpoliklinikken er beregnet til om lag 4,5 mill. kroner i løpet av et halvår. Den samfunnsøkonomiske besparelsen er dermed anslått til om lag 9,6 mill. kroner i løpet av et halvår. Det er beregnet at nettogevinsten for offentlige budsjett av spesialistpoliklinikk i Alta er på minimum 2,2 mill. kroner i løpet av et halvår.

Kontaktpersoner: Birgit Abelsen og Margrete Gaski [ Sammendrag] [ Hele rapporten] (pdf)