Stadig ute og flyr

Stadig ute og flyr

11. juli 2013
Kommunikasjonssjef

Skal du ut og fly i sommer? Det skal vi også! Her finner du litt av hvert om Noruts aktivitet innen ubemannede fly.

Noruts ubemannede fly, også kalt droner, flyr stadig nye ruter. Denne helga blir det take off på Svalbard, som del av en internasjonal forskningskampanje.

For noen uker siden ble flyene brukt til å telle sel i Vesterålen. I august skal det flys over Lyngsalpene, for å kartlegge kjørespor i vegetasjonen i verneområdet.

Allsidig

Forskerne ved avdeling for jordobservasjon ved Norut bruker ubemannede fly og helikoper av variert størrelse som plattform for mange ulike formål. Forskernes rolle er å utvikle modeller og programvare, samt analysere og presentere data som samles inn under flygning. Teamet har også piloter, ingeniør og jurist knyttet til flyaktiviteten.

Eksempler på bruksområder er:

  • Iskartlegging med tanke på klimaendring
  • Snøkartlegging; rasfare, kraftreserver, flom
  • Havovervåkning; skipsfart, drivis
  • Oljevern
  • Redningsaksjoner
  • Vegetasjonskartlegging
  • Askemåling

Les mer om Noruts ubemannede fly

Stilling ledig

Flyselskapet Aranica AS markedsfører og selger teknologi, løsninger og operasjonelle tjenester for overvåking og målinger fra ubemannede fly.

Nå søker oppstartsbedriften daglig leder til aktiviteten med utgangspunkt i Tromsø. Aranica jobber tett sammen med Norut og innovasjonsselskapet Norinnova.

  • Daglig leder i Aranica

Politisk interesse

Noruts bruk av ubemannede fly til forskning og sivil beredskap har skapt interesse også i politiske kretser. Fra den sittende regjering har både kunnskapsminister Kristin Halvorsen, nærings- og handelsminister Trond Giske og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre besøkt flylaben hos Norut.

Les mer om statsrådenes respons på besøkene her:

Kontaktperson hos Norut

Seniorforsker Rune Storvold.