Støre besøker Norut

Støre besøker Norut

29. april 2010

Utenriksminister Jonas Gahr Støre besøker Norut i Tromsø torsdag 29. april. Han skal bli bedre kjent med de nye mulighetene ubemannede småfly gir.

Utenriksministeren skal besøke Forskningsparken i Tromsø og se nærmere på Noruts drone-satsing.

De små ubemannede flyene brukes til miljøovervåkning og sivil beredskap både over havområder og land, og teknologi og modeller er under stadig utvikling hos Norut.

Dronene er de siste dagene blitt lagt merke til fordi de blant annet kan utstyres med luftpartikkelmåler som kan forbedre askevarslingen i luftrommet.

Les mer om droner og askevarsling her

En god dag på jobben

Utenriksministeren er på reise i Nord-Norge, med stopp i Kirkenes, Tromsø og Bodø. Statssekretær Erik Lahnstein deltar også på reisen.

Dagens høydepunkt for mange blir Støres åpne foredrag på Universitetet i Tromsø, med tittelen ”Det meste er nord. Nordområdene i et internasjonalt perspektiv”.

Etter president Dmitrij Medvedevs Norgesbesøk tirsdag og avklaringen av delelinjetvisten med Russland, knyttes det store forventninger til Støres nordområdeforedrag.

Etter pressekonferansen om grenseavklaringen og før mottakelsen på Akershus festning tirsdag tvitret Utenriksminister Støre følgende: Dette har så langt vært en god dag på jobben.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre får trolig nok en god dag på jobben når han i dag besøker Tromsø og Norut!