Store nasjonale leveranser til Goliat

Store nasjonale leveranser til Goliat

20. desember 2013
Seniorforsker

Norsk næringsliv vinner store leveransekontrakter til Goliat-utbyggingen. Det viser en fersk rapport utarbeidet av Norut Alta på oppdrag for Eni Norge.

– Det ligger an til at når Goliat-prosjektet er ferdigstilt, vil fasiten vise at rundt 60 prosent av kontraktsverdiene har gått til norske leverandører, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge.

Blant hovedkontraktørene etablert i Norge som Eni Norge har avtaler med, er Aker Subsea, ABB, Technip Norge og Aker Pusnes. Ifølge den nye Norut-rapporten har i tillegg til sammen 38 norske bedrifter sikret seg leveranser til Hyundai Heavy Industries, det koreanske verftet hvor Goliat-plattformen blir bygget. Verdien av disse kontaktene er 2,4 milliarder kroner.

– Hovedfunnet i rapporten er at norsk næringsliv har vunnet betydelige markedsandeler i Goliat-utbyggingen, spesielt gjennom leveranser til subsea-delen av prosjektet, sier seniorforsker Trond Nilsen i Norut Alta.
Nilsen mener at norske leverandører gjennom Goliat-prosjektet har bygd seg opp til å bli enda bedre rustet til å håndtere kommende utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

– Goliat blir det første oljefeltet som kommer i drift i Barentshavet. Det betyr at de samfunnsmessige erfaringene fra prosjektet trolig vil være viktige referanserammer for fremtidige utbyggingsbeslutninger, sier Nilsen.

Omfattende studie

Studien Finnmarksbaserte Norut Alta har utført gir en oversikt over inngåtte hovedkontrakter på til sammen 36,7 milliarder kroner mellom Eni Norge og leverandører i et globalt marked for offshore leverandørindustri. I tillegg viser studien en bransjefordelt og geografisk oversikt over de enkelte kontraktene og hvilke leverandører som hittil har vært brukt i Goliat-prosjektet.

– Det er gledelig at norsk næringsliv er konkurransedyktig i global sammenheng, også når bygging av plattformen skjer i Sør-Korea. Vi registrerer nå at de nasjonale leveransene er betydelige, spesielt innenfor undervannssegmentet, sier Wulff.

Rapporten inkluderer ikke utgifter til Goliatfeltets driftsfase. I denne perioden vil Eni Norge investere om lag 1,6 milliarder kroner i året, og norske leverandører, herunder også nord-norske, er allerede i ferd med å kapre en stor andel av disse kontraktene. Denne delen av Goliat-prosjektet vil bli særskilt fulgt opp gjennom følgeforskningen.

Rapporten baserer seg på leveransedata til og med desember 2012. Dette er altså en midtveis-rapportering av totale leveranser til Goliat-prosjektet. Rapporten inngår som den fjerde i rekken i forskningsprosjektet ”Følgeforskning av regionale ringvirkninger av Goliat-prosjektet og Eni Norges virksomhet i nord”. Oppdraget er finansiert av Eni Norge og ledes av Norut Alta.

Rapporten finner du her:
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring

Kontaktpersoner:
Trond Nilsen, seniorforsker, Norut Alta, mobil 922 21 864.
Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør, Eni Norge, mobil 926 16 759.