Store utfordringer ved søk og redning til havs

Store utfordringer ved søk og redning til havs

29. september 2016
Kommunikasjonssjef

Dårlig nettforbindelse, skurrete linje og mangelfull kommunikasjon i de nordligste havområdene, kan føre til at det oppstår misforståelser som gjør at liv kan gå tapt. En ny rapport ser på utfordringer og foreslår tiltak.

En ny rapport fra forskningsprosjektet Search and Rescue in The High North (SARiNOR) setter søkelys på hvordan aktørene som deltar i søk og redning i Nordområdene, best kan etablere en felles forståelse av en kritisk situasjon.

Rapporten inneholder følgende: 

1. En oversikt over eksisterende tekniske, menneskelige og organisatoriske utfordringer for delt situasjonsforståelse og effektiviteten i SAR-tjenesten.

2. Forslag til konkrete aktiviteter og tiltak som vil bidra til en bedre delt situasjonsforståelse.

Liv kan gå tapt

I en kommentar til den nye forskningsrapporten sier avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge at dårlig kommunikasjon under en rednings- og søksoperasjon, kan få fatale konsekvenser.

– Det kan føre til misforståelser og at feil avgjørelse blir tatt, noe som gjør at vi ikke klarer å berge liv vi ellers ville berget, sier Jamtli til NRK.

Dårlig kommunikasjon og misforståelser kan føre til at liv går tapt (NRK 28.9.2016)

Dårlig nettverk og dekning

Økt fiskeriaktivitet og cruisetrafikk i de nordligste havområdene gjør at hovedredningssentralen må rykke ut stadig oftere. Dårlig dekning både via telefon og radio, og mangel på bredbånd til deling av datainformasjon gjør at man ofte må basere seg på talekommunikasjon.

Rapporten peker på at dårlig nett, og skurr og støy på ustabile linjer har ført til at redningsmannskaper blir overlatt til seg selv under operasjoner.

Forskerne mener at det bør innføres et nytt og robust system som gjør kommunikasjonen mer effektiv og sikker.

Ny rapport: Delt situasjonsforståelse

Rapporten bygger blant annet på statistikk fra hendelser, involverte ressurser og aktører. Ulike aktører innen søk- og redning er blitt intervjuet og har deltatt i felles arbeidsmøter.

Rapporten er skrevet av forskere fra Sintef, Norut og Christian Michelsen Research på oppdrag fra Maritimt Forum Nord. Fra Norut har Yngve Antonsen, May-Britt Ellingsen og Nils Håheim-Saers deltatt.

Her finner du hele rapporten: 
Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene 

Les mer:
Search and Rescue in The High North