Stort skritt med digert mikroskop

Stort skritt med digert mikroskop

27. april 2006

Med et nytt elektronmikroskop installert i lokaler til Høgskolen i Narvik, tar både ScanCell, Norut Teknologi og Høgskolen i Narvik et stort skritt fremover.

Sist mandag ble utstyret montert, og de siste dagene har leverandøren kalibrert og testet utstyret og klargjort det for bruk.

Direktør for Norut Teknologi, Terje Nordvåg, forteller at dette er et resultat av en spleis mellom hans forskningsinstitusjon, REC ScanCell og Høgskolen i Narvik.

Sol og betong

Norut Teknologi som kanskje først og fremst er kjent for sin kompetanse innenfor rehabilitering betong, skal bruke instrumentet både i denne forskningen, forskning på fornybar energi og på overflateteknologi.

-Utstyret vil bidra til å løfte miljøer i Narvik opp på et nasjonalt høyt nivå, fastslår Nordvåg.

-For ScanCell betyr dette at bedriften tar et betydelig skritt videre fra det å være en ren produksjonsbedrift til også å bli en forskningbedrift, ifølge prosessingeniør Hans Jørgen Solheim.

Med det nye hjelpemiddelet kan solcellene undersøkes for ellers usynlig skader; brekkasje eller brudd i «ledningsnettet» på cellene som kan redusere ledningsevnen, eller til å utvikle metoder for overflatebehandling som gjør at sollyset forblir i cellene og omdannes til energi i stedet for å bli reflektert.

Romteknologi

Kjell Ellingsen sier dette om bakgrunnen for at også høgskolen har betalt sin tredel av instrumentet:

-Vi arbeider for å bli en vitenskapelig høgskole, og i en sånn forbindelse har et elektronmikroskop som laboratorieutstyr svært stor betydning.

Han sier at det vil være spesielt verdifullt for studiene som omhandler romforskning og for materialteknologi.

Ifølge leverandøren er det bare ett elektronmikroskop blant de som fram til nå er montert i Norge, som er tilnærmet identisk med dette som nå er levert til Narvik.

Prislappen så langt er på omkring halvannen million kroner, men før alt tilleggsutstyret er på plass, vil det ha kostet de tre to millioner.

Mikrokosmos

Da kan de se detaljer ned på to nanometer og også analysere hva de bittesmå partiklene består av.

For de fleste av oss er det ubegripelig små størrelser, men kan kanskje beskrives med å fortelle at et hårstrå normalt er mellom 80 og 100 mikrometer - eller mellom 80.000 og 100.000 nanometer - tykt.

På to nanometer er det snakk om å se små klaser av atomer.

-Vi skal bruke det nye mikroskopet aktivt i den forstand at vi også vil utføre analyser på oppdrag, forteller Nordvåg som dermed regner med å kunne tjene penger på nyinvesteringen også.

Men han ser også andre verdier med innkjøpet:

-Det er så vidt meg bekjent første gangen at det har vært et sånt samarbeid mellom høgskolen og næringslivet.

Artikkel i Fremover 10.04.06

av Fritz Hansen