Støtte til snøskred-varsling

Støtte til snøskred-varsling

13. november 2013

RDA-styret bevilger 6 millioner kroner til overvåking av skredområder i Nord-Norge.

RDA-styret i Tromsø har i dag behandlet flere søknader innen forsknings- og utviklingsbasert (FoU) næringsutvikling i og for nordområdene.

Senter for fjernmåling av snøskred, som ledes fra Norut i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt (NGI), fikk seks millioner kroner i støtte.

Forskerne på Norut er i dag svært tilfredse med det positive vedtaket i RDA-styret. Nå venter de på endelig vedtak i Fylkesrådet om kort tid.

- Dette er økonomisk støtte som betyr mye for realiseringen av prosjektet, sier seniorforsker Eirik Malnes ved Norut.

Satellitt- og droneteknologi

Senteret i Tromsø skal videreutvikle satellitt- og droneteknologi for å overvåke skredutsatte områder i nord. Det skal nå etableres et internasjonalt ledende miljø innen overvåking av snø i skredfarlig terreng i nord. Grunnsteinen er allerede lagt, ettersom forskningsmiljøet i Tromsø allerede er ledende innen overvåking av snø.

- Satellitter kan brukes til å overvåke store områder daglig og gi nyttig informasjon om snødekket, snømengder og hvilke områder som har våt snø, forteller Eirik Malnes.

Det skal brukes droner utstyrt med radarer og ulike sensorer for å studere utsatte skredområder i detalj. Det er viktig for å vurdere om fjellpartier er skredutsatte.

- Norut og NGI skal samarbeide om dette prosjektet. I tillegg inviteres ulike etater, interesseorganisasjoner og private selskaper med i referansegruppa til prosjektet, sier Malnes.

Beredskap

Senteret skal levere data til skredeksperter og myndighetsorganer (f.eks politiet og vegvesenet) som har ansvar for skredvarsling og beredskap.

I tillegg kan kunnskapen bli viktig i reiselivssammenheng. Mange liv har de siste årene gått tapt i forbindelse med snøskred i Troms, flere av disse har involvert turister.

Les mer

Satellitter gjør skituren tryggere

Kan bruke droner til skredovervåkning