Strategisk instituttprogram

Strategisk instituttprogram

23. februar 2005

Norut Teknologi gjennomfører i perioden 2004-2008 det strategiske instituttprogrammet RECON - Renewal of Concrete Infrastructure.

Programmet er finansiert av Norges Forskningsråd og har som hovedmålsetning:

Øke forståelse mht korrosjon av armering i betong og dets innvirkning på betongkonstruksjoners kapasitet og sikkerhet, samt å utvikle nye innovative materialer i denne kontekst.

Programmet gjennomføres hovedsakelig i 2005 - 2008, og er i samarbeid med Høgskolen i Narvik, NTNU og Luleå Tekniske Universitet. I den forbindelse ansettes det 3 PhD-stipendiater.

Prosjektet fokuserer spesielt på konstruksjonsmekaniske virkninger av armeringskorrosjon og utvikling av innovative materialer og metoder for vedlikehold og reparasjon av skadde konstruksjoner.

Les mer om prosjektet her:RECON

Kontaktperson: Roy Antonsen