Styrker satellitt-overvåking av reindriften

Styrker satellitt-overvåking av reindriften

23. juni 2015

Den nye satellitten Sentinel-2 blir et viktig redskap i norsk reindriftsforvaltning.

Satellitten ble skutt opp klokken 0352 i natt (norsk tid) fra den europeiske rombasen på Kourou i Fransk Guyana.

- Dette er en viktig begivenhet, også for oss i Norut. Sentinel-2 får stor betydning når det gjelder vegetasjonskartlegging og overvåking av vekstsesongen. Norut vil blant annet jobbe med forskning og kartlegging som er viktig for blant annet reindriftsforvaltning, samt myndigheter innenfor landbruk og miljøforvaltning, sier forskningssjef Kjell Arild Høgda i Norut.

Seniorforsker Bernt Johansen i Norut har i flere år jobbet med å kartlegge beiteressurser på Finnmarksvidda.

- Med denne nye satellitten åpnes det flere nye muligheter for enda bedre datatilgang, noe som igjen vil bidra til å styrke forvaltningen av reindriften i Norge, sier Bernt Johansen.

Han sier Sentinel-2 tar teknologien rundt jordobservasjon og fjernmåling enda et steg videre.

- Vi vil få data med høyere oppløsning og bedre dekning enn tidligere, og Norut skal nå utvikle tjenester som overvåker effekter av klimaendringer, sier Høgda.

Sentinel-2 er den andre satellitten i Copernicus-satsingen, det store europeiske programmet for ressursforvaltning, miljø- og klimaovervåking og sivil sikkerhet.