Styrker teknologi-samarbeid i nord

Styrker teknologi-samarbeid i nord

11. april 2014

Det nordnorske teknologi-samarbeidet styrkes, gjennom delt eierskap og tilførsel av kapital til Norut Narvik AS.

Investeringsselskapet ForteNarvik går inn som deleier i forskningsselskapet, og vil sammen med Høgskolen i Narvik (HiN) eie 50 prosent av selskapet. Norut Tromsø AS eier den øvrige halvdelen.

ForteNarvik er en stiftelse som har til formål å bidra til vekst i regionen. Gjennom en rettet emisjon går ForteNarvik inn med 3 millioner kroner i frisk kapital for å styrke Norut Narvik AS.

Dette vil styrke og videreutvikle det teknologiske forskningsmiljøet i Narvik.

Styrker samarbeidet

Inntil nå har Norut Tromsø AS vært majoritetseier i Norut Narvik AS.

- Denne avtalen vil styrke teknologi-samarbeidet i aksen Narvik-Tromsø og Nordland-Troms. Det har vært et ønske fra Narvik-regionen å komme tyngre inn i Norut Narvik. Vi er derfor svært glade for at ForteNarvik vil bidra til å utvikle Norut Narvik videre. Selskapet kan nå både bygge videre på dagens kompetanse og samtidig utvikle nye forskningsområder i tråd med hva markedet etterspør, sier styreleder Lasse Lønnum i Norut Tromsø.

Det teknisk-industrielle forskningsinstituttet Norut Narvik har fokus på anvendt forskning – og støtter aktivitetene ved Høgskolen i Narvik.

Mer verdiskaping

Direktør Roger Bergersen i ForteNarvik er glad for enigheten om å videreutvikle Norut Narvik AS og teknologimiljøet i Narvik.

- Den teknologiske Høgskolen og Norut Narvik utdanner og forsker for å styrke verdiskaping i Nordområdene. Samhandling om næringsrettet forskning i Nord-Norge blir stadig viktigere. I en internasjonal konkurransesituasjon er det helt avgjørende at vi makter å skape sterke regionale samarbeidsformer.   Vi må jobbe sammen i Nord-Norge for å styrke kvaliteten og kapasitet, og vi i næringslivet må bidra og delta aktivt, sier Roger Bergersen.

Kontaktpersoner

  • Lasse Lønnum, styreleder Norut Tromsø. 
  • Arne Erik Holdø, rektor Høgskolen i Narvik. 
  • Roger Bergersen, direktør ForteNarvik.