Tabeller og figurer fra forsøk med sementovnsstøv

Tabeller og figurer fra forsøk med sementovnsstøv

28. august 2007

Norut Teknologi fikk i oppdrag av sementprodusenten Norecom å undersøke om det var mulig å bruke sementovnsstøv til stabilisering av leire.

En ville også finne ut om man kunne erstatte kalken og/eller sementen med sementovnsstøv som stabiliseringsmateriale.

Det ble gjennomført en rekke tester på forskjellige blandinger av sementovnsstøv (CKD), kalk og sement som bindemiddel i en leire. Tabellene viser ulike doseringer av bindemiddel og herdetider.

Totalt ble 186 forskjellige prøver undersøkt. Figurene nederst på siden viser de viktigste resultatene av fasthetsmålingene.

Tilbake til artikkelen: Støv fra sementovner kommer til nytte

Kontaktpersoner:

Lars Kraft og Bård Arntsen.