Tar i bruk ny droneteknologi i Finnmark

Tar i bruk ny droneteknologi i Finnmark

25. september 2018
Kommunikasjonssjef

Denne uka flys det med droner fra Alta i vest til Vardø i øst, og fra Mehamn ved kysten til Karasjok på vidda.

Får du øye på en drone i nærheten av et grustak denne uka, skal du vite at det er Finnmarkseiendommen (FeFo) som bruker nyutviklet droneteknologi til å kontrollmåle masseuttak.

Uttak av masse reguleres gjennom Mineralloven og lokale arealplaner, og utvinner må inngå avtale med grunneier. FeFo, som eier og forvalter det meste av landarealet i Finnmark, gjør avtaler med entreprenører om uttak av grus og pukk i forbindelse med anleggsarbeid, utbyggingsprosjekter eller andre behov for byggeråstoffer.

Alle uttak av sand, grus, pukk og naturstein må avtales med grunneier. Avtalen mellom grunneier og entreprenør regulerer både uttak, sikring og opprydding, samt betaling, og slik avtale må være etablert for å søke om driftskonsesjon.

Kontrollmåling av masseuttak

FeFo gjør kontrollmålinger av masseuttakene ved befaring. Tidligere ble masseuttaket kontrollert i ettertid ved hjelp av måling av GPS-punkter i det aktuelle grustaket. Dette var arbeidskrevende, og ga målinger som ikke var helt nøyaktige.

Derfor ble FeFo svært interessert da de hørte at forskningsselskapet Norut kunne gjøre denne kontrollmålingen ved hjelp av droner med radar om bord. Dataene dronene samler inn, brukes til å lage 3D-modeller av grustaket. Før- og etterbilder gir svært gode beregninger av hvor mye masse som er tatt ut i løpet av sesongen.

I fjor høst, på tampen av barmarksesongen, gjorde Norut dronemålinger i elleve felt mellom Vardø og Alta. I år reiser pilotene Finnmark på kryss og tvers i bobil, og gjør målinger i til sammen atten felt. Målet med arbeidet er å levere gode 3D-modeller til FeFo.

- Vi forvalter naturressursene på vegne av våre eiere, altså innbyggerne i Finnmark. Vi ønsker derfor bedre kontroll i våre masseuttak. Samarbeidet med Norut har ført oss videre i arbeidet med å få bedre oversikt over uttak, da vi i tillegg til å kontrollmåle også får luftfotografert uttak, forteller leder for næringsavdelingen i FeFo, Kate Persen.

Inspiserer kraftlinjer

Finnmarkingene er ingen teknologisinker. Også kraftbransjen i fylket har vært tidlig ute med å ta i bruk droneteknologi. Norut har de siste to årene utført toppinspeksjon av kraftlinjer for de fleste kraftlagene i Finnmark.

Noruts piloter bruker avanserte multikopter med stor kapasitet til linjeinspeksjonen. Dronene har fotoutstyr og ulike sensorer om bord.

- Oppdragene går ut på å levere bilder, video og andre tekniske data fra kraftlinjene. Dette materialet bruker kraftlaget til å planlegge vedlikehold og dermed sikre strømforsyningen til folk i Finnmark, forteller markedssjef i Norut, Bjarne Sætrum, fra Noruts kontor i Alta.

- Kraftlagene sparer både tid, penger og miljøet sammenlignet med å bruke helikopter til denne typen linjeinspeksjon. I tillegg får de flere og bedre bilder som kan avsløre feil tidligere, og med mer presis posisjon, forteller Sætrum.

Ved at kraftlagene benytter droner til slike inspeksjoner, får også Norut god kunnskap og erfaring som forskningsmiljøet bruker til å videreutvikle tjenestene.

- På lengre sikt ser vi for oss at alle kraftselskapene har droner utplassert hos seg, og at dronene kan sendes ut og fly autonomt langs kraftlinjene og kommunisere direkte med kraftselskapenes driftssentraler uten lokale piloter. Dette vil revolusjonere måten kraftlinjene overvåkes på. At kraftselskapene benytter seg at våre tjenester nå er derfor en svært god investering for dem for fremtiden, sier Bjarne Sætrum, som selv har lang fartstid fra kraftbransjen.

VIDEO: Her ser du hvordan dronene kartlegger kraftlinjer.

Forsker med droner

Norut startet med utvikling av droneteknologi allerede for 15 år siden, og var et av de første selskapene i Norge som hadde operatørlisens. Selskapet har særlig fokus på å utvikle nyttelast, styringssystemer og visualisering av data fra dronene, og samle inn miljødata i arktiske strøk. Norut var først ute med å fly droner både i Arktis og Antarktis.

Selskapet har erfarne piloter, og de nødvendige godkjenninger til å fly alt fra små multikopter til større fartøy med faste vinger. Noruts største ubemannede fly har et vingespenn på 5 meter og rekkevidde opp til 1000 km.