Tenker likt i Tromsø og Québec

Tenker likt i Tromsø og Québec

26. april 2011

- Vi tenker likt. Derfor har vi inngått samarbeid om bioteknologi med Canada, sier konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut.

Noruts bioteknologiavdeling og Barents BioCentre i Forskningsparken i Tromsø er i startgropa. De nye laboratoriene står klare, og skal fylles med avanserte instrumenter, forskere og mikroorganismer i skjønn forening. Forskerne skal kartlegge egenskaper og innholdsstoffer hos kjente og ukjente mikroorganismer, finne nye bruksområder for stoffene og legge grunnlaget for nytt næringsliv i regionen.

Framtidsrettet

– Dette er noe av vår mest framtidsrettede forskning, sa statsminister Jens Stoltenberg da han la ned grunnsteinen til Forskningsparken og Barents BioCentre for halvannet år siden.

Og for å finne et miljø som tenker like framtidsrettet som Norut og Barents BioCentre, måtte man helt til Canada?

- At vi har inngått samarbeid med Marine Biotechnology Research Centre (CRBM) i Rimouski i Québec skyldes at de tenker likt som oss om sammenhengen den bioteknologiske forskningen skal skje i, sier konsernsjef i Norut Ivan C. Burkow.

- Barents BioCentre er unik i sin oppbygging og så langt vi kjenner til er kanadiske CRBM det nærmeste vi kommer av andre strukturer som på samme måte arbeider med marin bioteknologisk næringsutvikling.

Mange likhetstrekk

Burkow besøkte CRBM og Universitetet i Rimouski (UQAR) i Canada nylig. Med sin geografiske plassering i nord, innbyggertall og nærhet til det maritime, har Tromsø og Rimouski mange likhetstrekk.

- Satsingen på marin bioteknologi står sentralt og kanadiske myndigheter bruker betydelige summer for å støtte denne næringsrettede forskningen, forteller Burkow.

Avtalen betyr et tett samarbeid med utveksling av både kunnskap og personell. Formålet er å styrke innovasjonsarbeidet og fremme nye anvendelser. Avtalen ble underskrevet i Tromsø under konferansen Bioprosp 2011.

Nye jobber

- I disse dager lyser vi ut flere stillinger for bioteknologer. De som vil være med på å bygge opp noe helt nytt, og som vil forske i nært samarbeid med det bioteknologiske næringslivet har sjansen nå, sier Erling Sandsdalen, forskningssjef ved Noruts avdeling for bioteknologi og leder av Barents BioCentre.

I tillegg ligger det altså godt til rette for et forskningsopphold i Rimouski i Québec i Canada.

Kontaktpersoner

Forskningssjef Erling Sandsdalen, Norut Tromsø

Konsernsjef Ivan C. Burkow, Norut