Triangel i nord

Triangel i nord

8. oktober 2009
Kommunikasjonssjef

Et sterkere samarbeid kan gi et gyldent triangel i nord, mellom Andøya, Tromsø og Narvik.

Nå er det ikke planer om illegal virksomhet nordpå, men sterkere samarbeid innen romvirksomhet og jordobservasjon som gir gyldne muligheter i nord. Samarbeidet mellom Andøya Rakettskytefelt og Norut er blitt tettere.

Nytt selskap etablert

Nylig kom det første konkrete resultatet av samarbeidet på vingene. Det nyetablerte flyselskapet Linjefly AS er resultat av forskningsvirksomheten knyttet til ubemannede småfly ved avdeling for Jordobservasjon ved Norut Tromsø.

Troms Kraft er majoritetseier i det nye selskapet. Andøya Rakettskytefelt (ARS) er medeier, og deres intensjon er å være tjenesteleverandør og operatør av de førerløse flyene, både til vitenskapelige og kommersielle formål. Norinnovas medeierskap sikrer kompetansen innen kommersialisering av forskningsresultat.

Store forventninger

Konsernledergruppen i Norut har nylig besøkt Andøya Rakettskytefelt og drøftet samarbeidet framover. Norut og ARS har i stor grad kompetanse som utfyller hverandre.

Administrerende direktør Odd Roger Enoksen ved Andøya Rakettskytefelt og konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut og har store forventninger til samarbeidet framover.

- Norut og Andøya Rakettskytefelt representerer de fremste miljøene i
landsdelen innenfor jord/rom-observasjoner, og med de nære relasjoner
som allerede er etablert ligger det godt til rette for å utvide
samarbeidet til nye spennende områder, sier Odd Roger Enoksen.

- Dette samarbeidet vil forsterke et felt hvor Norut som aktør allerede har en internasjonal posisjon. Vi tror også at det over tid vil gi grunnlag for nye næringsnære byggesteiner i nord, sier Ivan C. Burkow.

Konkret samarbeid

Både Norut og Andøya Rakettskytefelt ser åpninger for konkret samarbeid. De er enige i at Andøya Rakettskytefelt med sin infrastruktur og Norut med sin forskningskompetanse har noe å tilføre hverandre.

Norut Narvik kan bidra med sin kompetanse innen materialutvikling, konstruksjon og testing av f eks lettvektsmaterialer.

Norut Tromsø har en sterk posisjon internasjonalt i utvikling av modeller for analyse og billedbehandling av fjernmålingsdata.

Narom, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, som er lokalisert på Andøya rakettskytefelt, ser for seg at de i større grad kan trekke veksler på forskere fra Norut når de kjører sine kurs for lærere og studenter.

Også innen utviklingen av nyttelast på raketter og småfly, både når det gjelder sensorer og analyse, skjer det fortløpende utvikling i samarbeid mellom Norut og ARS. Aktiviteten knyttet til ubemannede småfly er særlig sentral her.

I forbindelse med møtet mellom Noruts ledelse og Andøya Rakettskytefelt ble det satt ned en arbeidsgruppe som skal se på øvrige muligheter for samarbeid i framtiden.