TTO Nord etableres

TTO Nord etableres

15. april 2005

Innovasjonsselskapet TTO Nord AS etableres i dag, 15.04.2005. Selskapet skal bidra til at ideer og oppfinnelser i nordnorske forskningsmiljøer videreutvikles og utnyttes av eksisterende og nytt næringsliv.

Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Norut Gruppen AS etablerer i dag et aksjeselskap som skal bidra til at ideer og oppfinnelser fra nordnorske forsknings- og undervisningsinstitusjoner omsettes til samfunn og næringsliv.

Selskapet skal være et såkalt Technology Transfer Office (TTO), av samme modell som har blitt etablert ved de andre universitetene de siste par årene.

Selskapet har fem ansatte, som bl.a. skal drive aktivt søk i eierinstitusjonenes forskningsmiljøer etter ideer og oppfinnelser som kan videreutvikles og utnyttes av eksisterende og nytt næringsliv. Faglige satsingsområder vil være bl.a. fiskeri, bioteknologi, medisin og IKT. TTO Nord AS vil i tillegg drive med informasjons- og utdanningsvirksomhet rettet mot studenter og ansatte.

Bakgrunnen for etableringen er bl.a. et ønske fra eiernes side om å samle og effektivisere innovasjonsarbeidet som gjøres i Tromsø.

- Myndighetene har utfordret universiteter og forskningsmiljøer til å arbeide systematisk for å få mest mulig industriell nyskapning ut av forskningen. Det er en utfordring vi tar på alvor, og etableringen av TTO Nord AS er et viktig skritt i retning av et enda sterkere samspill mellom forskningsmiljøene og næringslivet, sier en fornøyd rektor ved Universitetet i Tromsø, og får støtte fra Wiktor Sørensen fra Norut Gruppen AS og Magne Johnsen fra Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Selskapets nye direktør, Wenche Poppe, sier at hun og de ansatte er fulle av pågangsmot og tror TTO Nord AS vil markere seg som en sentral innovasjonsaktør både i landsdelen og i landet for øvrig. Selskapet vil ha tett samarbeid med andre kommersialiseringsaktører, bl.a. NorInnova AS. TTO Nord AS vil på den måten være en viktig brikke i innovasjonssystemet.

Selskapet vil ha forretningsadresse i Forskningsparken i Tromsø.