TV, nett og mobil i takt

TV, nett og mobil i takt

21. mars 2013

80 mobiler klappet taktfast med ny teknologi for bevegelse på nett.

Under utdelingen av Norinnovas innovasjonspris på Næringslivsdagen 2013 i Tromsø illustrerte seniorforsker Njål T. Borch fra Norut den nye teknologien i praksis.

Deltakerne fikk høre lyden av om lag 80 mobiltelefoner som klappet i takt.

- Dette høres kanskje enkelt ut, men det er teknisk krevende. Vi demonstrerte hvordan vi kan få en mengde forskjellige telefoner og nettbrett til å være synkroniserte til brøkdeler av et sekund, til tross for at disse både var av forskjellig merke, versjoner og til og med koblet til vidt forskjellige nettverk.

- Vi krever kun en moderne nettleser, så ingen trengte å installere noe for å være med. Akkurat dette er kanskje det beste - vi setter ekstremt få krav til enhetene som bruker tjenesten vår, forteller Borch.

TV, nett og mobil

Teknologisatsingen bygger bro mellom TV, nett og mobil, og legger til rette for interaktivitet og samhandling mellom ulike brukerenheter.

Medgründer og Norutforsker Ingar Mæhlum Arntzen supplerer:

- Teknologien har mange anvendelsesområder. I TV-verden er behovet for synkronisering stort. For eksempel vil synkronisert og interaktivt ekstramateriale på iPad eller smarttelefon kunne gi TV-opplevelsen en ny dimensjon.

- Innenfor områder som for eksempel nyhetsjournalistikk, utdanning eller miljøovervåking vil delt bevegelse gi mulighet for nye former for produksjon, formidling og samarbeid, avslutter Arntzen.

Media State Vector

Selve grunnideen er delt bevegelse på nett. Dette skjer gjennom et nyutviklet konsept kalt Media State Vector. Teknologien innebærer en helt ny type sammenkobling av mediekomponenter.

Media State Vector gjør det mulig å synkronisere medieavspilling på flere enheter samtidig.

Synkroniseringen er presis, selv over store avstander, og vil kunne støtte et stort antall deltagende enheter. Teknologien muliggjør også felles (kollaborativ) og fleksibel navigasjon i mediestrømmer, både live og arkiv.

Media State Vector er utviklet ved Norut gjennom flere EU-prosjekter, blant annet i samarbeid med BBC. Norutforskerne Njål T. Borch og Ingar Mæhlum Arntzen står bak teknologien og den nystartede bedriften Motion Corporation.

Innovasjonspris til oppstartsbedrift

Motion Corporation fikk nylig Norinnova Technology Transfers innovasjonspris for 2013, for utvikling av den nye teknologien for bevegelse på nett.

Det er første gang Norinnova deler ut en egen innovasjonspris. Prisen er på en halv million kroner, men ikke i form av penger rett i handa på gründerne.

Prisen består av utviklingsstøtte og hjelp til forretningsutvikling, for eksempel markedsstudie, juridisk bistand, IPR-undersøkelser, patentsøknad og verifiseringsstudier, til en samlet verdi av kr 500 000,-.

Noe som kommer godt med når det kommersielle potensialet for Motion Corporation skal kartlegges.

Prøv selv

Nysgjerrig? Motion Corporation har en synkronisert logo, som du kan teste ut.

 

  • Finn fram PC, nettbrett og mobil.
  • Gå inn på motioncorporation.com på alle enhetene.
  • Logoen skal blinke i takt, uansett når du åpner siden, hvilke enheter du bruker eller hvilket nett du bruker.

 

Kontaktpersoner

Seniorforsker Njål T. Borch, Norut Tromsø

Forsker Ingar Mæhlum Arntzen, Norut Tromsø