Undersøker matavfallet

Undersøker matavfallet

20. april 2018
Adm. konsulent

Norut Narvik undersøker mulighetene for verdiskapning fra organisk avfall, blant annet fra husholdningsavfall.

I tillegg til karakterisering av egenskapene til matavfall, er en av de prosesseringsmetodene som undersøkes anaerobisk fermentering (gjæring uten oksygen) med melkesyrebakterier.

Lokal verdiskapning

I dag fraktes matavfallet fra Narvikregionen til Kiruna i Sverige, der det forbrennes med varmegjenvinning. Denne løsningen ble innført da forbudet mot deponering av organisk avfall ble innført i 2009, men dette forbrenningsanlegget snart skal avvikles. Alternativer for behandling av organisk avfall er ønskelig, og da helst med metoder som gir lokal verdiskaping.

Metoder

Uansett hva slags avfallsprosesseringsmetode som brukes trenger man informasjon om avfallets egenskaper, for eksempel hvor mye plass det tar, fuktighetsinnhold og hvor mye som kan brytes ned til andre produkter. Matavfallet samles fra Noruts lunsjrom og fra husholdningsavfall, og analyseres deretter ved Norut Narviks laboratorium. En av behandlingsmetodene som undersøkes i dag er anaerobisk (oksygenfri) fermentering. Dette gjøres ved bruk av et kommersielt system (Bokashi fermentering).

Bokhasi-metoden

For å fremskynde nedbrytningsprosessen, samt for å unngå dårlig lukt, benyttes bl.a. ‘Bokashi’-metoden. Dette systemet ble utviklet i Japan i 1982, og har nylig kommet til Norge. Det hevdes at den spesielle kombinasjonen av mikroorganismer (en blanding av gjær og bakterier) gir en raskere nedbrytning av matavfallet. Prosessen foregår i en tett beholder i romtemperatur. Komposten lukter ikke mye, og passer bra til innendørs bruk, spesielt i kaldt klima.

Plantegjødsel

Både sigevannet og de komposterte restene fra Bokashi-fermenteringen er ansett som egnet til plantegjødsel. Dette vil bli testet ved bruk av en standard metode med spiring av frø fra kinakål, som er spesielt følsom i forhold til modenhetsgrad av kompost.

Hvordan utføres avfallshåndteringen?

Vekt og volum av matavfallet som samles inn fra Noruts lunsjrom, og fra privat husholdning, måles for å estimere avfallets tetthet og hvor fort avfallet genereres. Under nedbrytningen av avfallet endres avfallets tetthet, og sigevannet fjernes. Derfor følger man opp endringer i volum og vekt underveis. Det er tatt prøver for tørking og forbrenning. Dette gjøres for å bestemme fuktighet, askeinnhold, samt andre egenskaper som for eksempel syreinnhold.

Hva er Noruts forventninger?

Målet er at nåværende aktiviteter skal gi grunnleggende data om avfallsegenskaper og fermenteringsprosesser. Resultatene av undersøkelsene skal brukes til videre planlegging og implementering, samt utvikling av andre prosesseringsmetoder for avfallshåndtering.

Nyansatt forsker, Joseph Kufi Tambwe, jobber med dette prosjektet. Les mer om Joseph her (Artikkel i avisen Fremover)