Ungdom og arbeid i Nordområdene

Ungdom og arbeid i Nordområdene

27. mai 2008

Nord-Norge opplever stor etterspørsel etter arbeidskraft, og bedriftene kappes om de unge. Hvordan er situasjonen i resten av Barentsregionen?

Denne uken møtes forskere fra Norut, Universitetet i Tromsø, Oulu i Finland, Petrozavodsk i Russland og Umeå i Sverige i Tromsø for å drøfte situasjonen for unge arbeidstakere i nord.

Ung i Barents

Forskerne er knyttet til forskningsprosjektet "Ung i Barents - arbeid og velferd" som ledes av Norut Tromsø. Prosjektet handler om de unges situasjon på arbeidsmarkedet i Barents-området. Prosjektet kartlegger status for ungdom på arbeidsmarkedet og søker også å finne ut hvordan de unge selv opplever sin situasjon.

Prosjektet startet i 2005, og forskerne har samlet inn store mengder data fra hele Barentsregionen. Både registerdata, spørreskjemadata og intervjudata er samlet inn. Prosjektet avsluttes i 2009.

Russland

Det deltar 12 forskere og studenter fra Russland på møtet i Tromsø. Med i den russiske gruppen er også direktøren for Youth Unemployment Centre i Petrozavodsk.

På møtet vil forskerne presentere sine funn, og gruppen vil drøfte og sammenligne funnene fra Norge, Russland, Sverige og Finland. Møtet foregår på Linken i Forskningsparken i Tromsø 27. og 28. mai.

Forskningsprosjektet "Ung i Barents - arbeid og velferd" er finansiert av Norges forskningsråd. Seminaret i Tromsø er støttet av Barentssekretariatet.

Kontakt: Seniorforsker Unn-Doris Karlsen Bæck