Ungdom utforsker sosial teknologi

Ungdom utforsker sosial teknologi

3. juni 2014

Hva gjør ungdom med helt ny teknologi og hvilke sosiale prosesser inngår i dette?

Mange er bekymret for hvordan ny teknologi påvirker samhandlingen mellom ungdommer. I MEDIA, et nordisk Interreg-prosjekt om bruk og utvikling av ny teknologi valgte vi derimot et annet utgangspunkt: Hva gjør ungdommene med helt ny teknologi og hvilke sosiale prosesser inngår i dette? 

På nordisk ungdomsfilmfestival (NUFF) har ungdommer testet ut ny teknologi (ComDoc) fra Norut: en applikasjon for dokumentasjon og kommunikasjon av felles opplevelser. Prosjektet har partnere i Luleå og Rovaniemi, og er finansiert av Troms fylkeskommune. Det har pågått siden 2012 og avsluttes nå i juni 2014. Mens Facebook tillater at man snakker om hverandre uten å møtes, fokuserer ComDoc på sosial deling når ungdom møtes.

Samspill mennesker - teknologi
I studien av en «teknologi-under-utvikling» ser vi deltakere, omgivelser, teknologi, bredbånd, bakgrunn og medarbeidere på Tvibit som aktører i et nettverk. Det innebærer at vi er opptatt av hva de menneskelige og ikke-menneskelige aktørene gjør. Det gir oss muligheten til å studere samspillet mellom mennesker og maskiner. Vi analyserer hvordan noe nytt skapes, brukes og blir til noe meningsfullt.

ComDoc er teknologi som muliggjør samarbeid og en tidssensitiv dokumentasjon og presentasjon mens-det-pågår. Brukerne fanger og laster opp situasjoner og stemninger gjennom foto og tekst fra smart-telefoner. Dette blir merket med tid og lagret på et delt oppbevaringssted tilgjengelig på forskjellige plattformer. En kan dermed følge bilder og tekster «live» eller se på hva som har foregått tidligere – senere. 

På Tvibit ble bildene vist på en storskjerm, samtidig som de også kunne følges på smart-telefon, nettbrett og pc – fra hele verden.  For brukerne fremstår teknologien som en app en kan laste ned gratis og en fremviser en kan se på.  

Erfaringer 
Så til erfaringene fra NUFF - Nordisk UngdomsFilmFestival. Vi snakket med deltakerne om hva appen gjorde og muliggjorde.

«ComDoc gjør at vi får bedre kontakt med de andre gruppene», sa flere. Når de jobbet med sin film, fortalte deltakere at de fulgte med på hva de andre gjorde. Det var inspirerende! «Appen gjør workshop’en mindre, tettere og vi blir bedre kjent, fordi vi kan se «hva som skjer», i følge en annen. De så at en gruppe var i gang med filminga, mens de selv fortsatt skrev på manus. «Det var litt stressende og gjorde at vi måtte skjerpe oss», sa hun som fortalte om det, uten at det ble oppfattet som negativt.

Frivillige som hadde vært med på flere workshops var tydelige på at kontakten mellom gruppene, som lett kunne bli litt isolerte, ble bedre av ComDoc. «Folk kunne følge med hverandre og vite hva de andre jobbet med. Det ble mer personlig. Fordi folk poster der de er og det skjer i øyeblikket, er det lettere å vite hva som foregår». Mange snakket om det «å vite hva som skjer». Det kan ses som et uttrykk for at en er koplet på, er en del av noe, og at noe foregår – de deltar iet felleskap; en sosial gruppe.

En annen tolkning er at flere fikk mer å snakke om og at innsynet i andres gjøremål økte kontakten innad og mellom gruppene.  Noen viste at de brukte appen til å kommunisere underveis i filmproduksjonen: de sendte bilder fra locations.  Appen ble brukt til mer og annen kommunikasjon. Muligheten til å se hva de andre gjorde, økte samhandlingen og gjorde at teknologien bidro til mer kontakt og kommunikasjon mellom deltakere og gruppene.

Dokumentere aktivitet
Hjalp ComDoc deltakerne og arrangørene med å dokumentere aktiviteten på NUFF?

Dokumentasjon fra et arrangement skal fylle flere formål: Det skal gjerne føre til læring og utvikling, det beskriver og gir oversikt og bidrar til kontroll og rapportering. I begrepet “Community documentation” (ComDoc) ligger en forventning om en demokratisk måte å dokumentere en hendelse på.  Her kan flere synspunkter komme frem gjennom større deltakelse enn i en skriftlig rapport, f.eks. Tidslinjen gjør dokumentasjonen prosessuell ved å vise øyeblikksbilder fra flere tidspunkt.  For noen av de som bidro med sine bilder, fungerte det slik. De følte av dette fanget noen stemninger og viste hvordan det «var».

Alle hadde ikke egen smarttelefon, noen av dem lånte andres – slik bidro teknologien til deling og utvikling av tillit mellom deltakerne. Likevel, de som ikke hadde tilgang, ikke hadde vært involvert eller først og fremst ble portrettert av andre, følte ikke nødvendigvis at dokumentasjonen ble mer inkluderende.

Skaper teknologi en har behov for
Vår observasjon er at deltakerne påvirket, gjorde og skapte teknologien til noe de hadde bruk for, like mye som teknologien påvirket dem og deres samhandling. Teknologi skapes i samspill og nettverk. ComDoc er under utvikling og langt fra strømlinjeformet. Ungdommene som testet ComDoc, gjorde den likevel til sin egen og fant sine måter å bruke den på.

Både de menneskelige og ikke-menneskelige aktørene bidro til at noe nytt sosialt ble skapt i prosjektet. Tvibit ønsker å bruke teknologien i fremtiden også – og har allerede identifisert nye bruksområder.

(Kronikken er publisert i avisa Nordlys 3. juni 2014).