Utenriksministerbesøk hos Arktisk senter for ubemannede fly

Utenriksministerbesøk hos Arktisk senter for ubemannede fly

19. januar 2015
Kommunikasjonssjef

Mandag 19. januar besøkte Utenriksminister Børge Brende Arktisk senter for ubemannede fly. Han fikk se og høre hvordan droner kan spille en viktig rolle i Arktis i nær fremtid.

Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF) ble lansert 6. januar i år, og er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, Lufttransport og Norut. Senteret skal ivareta både utdanning, beredskap og miljøovervåkning.

Les mer: Nytt Arktisk senter for ubemannede fly

Produserer høyt i verdikjeden
Utenriksministeren fikk en omvisning på flylaben hos Norut, og en smakebit av noen tjenester som er basert på satellittdata og data fra ubemannede fly. Han fikk se rekonstruksjoner av flyvninger blant annet på Svalbard. Data- og visualiseringsverktøyet som ble brukt danner grunnlag for tjenester som kan brukes innenfor olje og gass, miljøovervåking, skipsfart og beredskap.

- Dette er spennende og imponerende. Det er bra at denne typen teknologi utvikles her i Tromsø, sa Utenriksminister Børge Brende. 

- Det er flott å se at det vokser fram teknologimiljø som trekker veksler på universitetet, hvor det skapes arbeidsplasser og hvor vi kan hevde oss internasjonalt og produsere høyt i verdikjeden, utdypet han.

- Vi skal konkurrere på kunnskap, understreket Utenriksministeren.

Brende rakk også en virtuell tur over deler av Nord-Norge i høy hastighet.

- Det kjennes som å sitte i cockpiten på en F16, svært virkelighetsnært. Hvis været er for dårlig, kan vi bare sende turistene hit til dere, spøkte Utenriksminister Børge Brende.

Video: - Det er som å fly en F16

Ny ingeniørutdanning i 2016
Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, pekte på sammenhengen mellom grunnforskningsmiljøet i fysikk ved universitetet, og de anvendte tjenestene innen fjernmåling og romteknologi.  

- Vi har allerede bachelorgrad for flyvere, og nå håper vi å ha en ingeniørutdanning for ubemannede fly klar fra høsten 2016, fortalte Husebekk.

Universitetsrektoren kom også inn på strukturen i høyere utdanning i sin samtale med Utenriksministeren.

– Det er et sterkt ønske for oss at Høgskolen i Narvik blir en del av Norges arktiske universitet. Det vil gi oss et desto sterkere rom-jord-miljø i nord, sa rektor Anne Husebekk.

Internasjonalt potensiale
Seniorforsker Rune Storvold ved Norut er daglig leder i Arktisk senter for ubemannede fly.

- Vi har unike muligheter her i nord til å utvikle kompetanse og tjenester knyttet til ubemannede fly, fordi vi har store områder med lite flytrafikk, ifølge Storvold.

Han pekte på behovet for å utarbeide internasjonale avtaler knyttet til bruken av ubemannede fly. Samkjøring av regelverk over landegrensene, og videre arbeid med de arktiske avtalene blir viktige for å videreutvikle disse tjenestene, sa seniorforsker Rune Storvold.

Arctic Frontiers
Utenriksministeren deltar på den internasjonale konferansen Arctic Frontiers som arrangeres i Tromsø denne uken. Han valgte også å legge turen innom Forskningsparken, og besøke Norut og den nystartede bioteknologibedriften Barentzymes.

Norut har også deltatt med stand på Arctic Frontiers, og gitt konferansedeltakerne en smakebit av bruksområder for ubemannede fly i Arktis.