Utfordrende klimavalg

Utfordrende klimavalg

26. mars 2018
Kommunikasjonssjef

Hundre svært ulike organisasjoner gikk sammen om å gjøre kampen mot klimaendringer til den viktigste valgkampsaken foran Stortingsvalget 2013. Hvor grønne er egentlig disse organisasjonene? En forskergruppe har analysert kampanjen Klimavalg 2013.

Hva forente organisasjonene i Klimavalg 2013?

Kampanjen Klimavalg 2013 samlet seg om seks politiske krav. En ny vitenskapelig artikkel undersøker hva som kjennetegnet organisasjonene, og diskuterer deres formål og identitet i forhold til de politiske kravene.

Kirker og kristne organisasjoner spilte en stor rolle i Klimavalg 2013, og utgjorde over en fjerdedel av de 101 deltakerne. Aktører fra det kirkelige nettverket for skaperverk og bærekraft var blant initiativtakerne til kampanjen. Kampanjen oppnådde dessuten støtte fra kristne organisasjoner som tidligere hadde vært lite aktive i denne typen saker, som de store lekmanns- og misjonsorganisasjonene.  

Bred oppslutning, svakt engasjement

Analysen viser at selv om et svært bredt utvalg av organisasjoner deltok i kampanjen, så var engasjementet relativt svakt. Bare få av organisasjonene begrunnet deltakelsen i kampanjen med oppslutning om alle de seks politiske målsetningene.

Den tverrrfaglige forskergruppen som står bak artikkelen tolker dette som uttrykk for at klimasaken i stor grad kan oppfattes som et valensspørsmål. Dette er en type spørsmål hvor en ofte er enig om standpunkt og mål, men uenig om hvilke midler en skal bruke for å nå målet, eller hvilke midler som skal prioriteres.

Forfatterne av artikkelen er seniorforsker Heidi Rapp Nilsen, Norut, professor Kristin Strømsnes, Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og professor Ulla Schmidt, Institutt for teologi ved Århus Universitet.

Ny artikkel:

A Broad Alliance of Civil Society Organizations on Climate Change Mitigation: Political Strength or Legitimizing Support?

Les også:

Politisk styrke gjennom bredde