Vårflommen følges fra satellitt

Vårflommen følges fra satellitt

18. mai 2004

I år var første helg i mai den varmeste siden 1934. Dette satte fart i snøsmeltingen som igjen førte til at vannet steg i mange vassdrag. Flere steder på Østlandet varslet NVE 10- til 20 årsflom.

Vannet steg aller mest nederst i Hallingdal. Torsdag kom de første rapportene i pressen om oversvømte campingplasser, og stengte veier. Fra lørdag kveld var vannstanden på retur de fleste steder.

Bildeserien viser flommen i Hallingdalselva, torsdag 6. mai 2004, kl 09:53, fredag 7. mai kl 22:50 og søndag 9. mai kl 09:59. Bildene er fra ASAR-sensoren på satellitten ENVISAT. Radarsatellitter har den store fordelen at de kan avbilde Jorda uavhengig av vær og lysforhold. Ved flom er det ofte skyer som gjør at vanlige optiske satellittbilder ikke kan brukes.

Detaljert informasjon om flomutbredelse og tidsforløp er avgjørende for å kunne bedre flomvarsling, flomsonekartlegging og planlegging av flomvern. I det EU finansierte prosjektet FloodMan utvikler Norut IT sammen med sju europeiske partnere metoder for rask og nøyaktig kartlegging av flomutbredelse fra radarsatellitt. Målet er å utvikle en nær sanntidstjeneste, hvor ferdig prosesserte satellittbilder kan distribueres i løpet av et par timer.

Bildeserien er prosessert av Dr.-stipendiat Stian Solbø For mer informasjon kontakt Dr. Inger Solheim