Vedtak om fusjon mellom Norut Alta og Norut Tromsø

Vedtak om fusjon mellom Norut Alta og Norut Tromsø

11. juni 2015
Kommunikasjonssjef

Styrene i Norut Alta og Norut Tromsø anbefalte i styremøter 10. juni en fusjon mellom Norut Alta og Norut Tromsø. Endelig beslutning gjøres av selskapenes generalforsamlinger 24. juni.

- Fusjonen er viktig for å sikre en framtidsrettet struktur for næringsrettet oppdragsforskning og innovasjon i Nord-Norge. Den nye organiseringen er i tråd med nasjonale forskningspolitiske målsettinger.

- Vi er sikre på at dette vil være med på å styrke Norut som en markedsrettet leverandør av anvendt forskning til næringsliv og offentlig sektor, både i Finnmark og Nord-Norge for øvrig, sier konsernsjef i Norut Ivan C. Burkow.

Endrede rammevilkår

Bakgrunnen for fusjonen mellom Norut Alta og Norut Tromsø er behovet for å bygge sterke nasjonale forskningsstrukturer som er konkurransedyktige internasjonalt, og Norges forskningsråds endrede rammevilkår for forskningsinstitutter.

Formålet med fusjonen er å styrke Norut som et markedsorientert oppdragsmiljø innen teknologi og samfunnsvitenskap.

Les mer: Norut-fusjon sikrer oppdragsforskning i Finnmark

Styreleder Sveinung Eikeland i Norut Alta har følgende kommentar til vedtaket om fusjon mellom de to Norut-selskapene:

- De endrede rammebetingelsene gjør at fusjonen var nødvendig for å sikre anvendt oppdragsforskning i Finnmark framover. Det er positivt at UiT Norges arktiske universitet og Norut har bidratt til dette.

Styreleder Morten Hald i Norut Tromsø supplerer:

- Fusjonen er et viktig ledd i arbeidet med å sikre oppdragsforskning med utgangspunkt i hele Nord-Norge. Det er et viktig virkemiddel for å bygge en markedsorientert og robust struktur i Norut for framtida.

- Den regionale kompetansen som de ansatte i Alta har, er svært viktig. For eksempel har Norut Alta gjort og gjør et meget viktig arbeid knyttet til petroleumsvirksomhet i nord.

Endelig vedtak 24. juni

Konsernstyret foreslår at nytt selskapsnavn for det fusjonerte selskapet blir Norut Northern Research Instiute AS, i dagligtale bare Norut. 

Dersom generalforsamlingene i Norut Tromsø og Norut Alta vedtar fusjon 24. juni, vil fusjonen formelt tre i kraft fra august i år.

Les mer: Anbefaler fusjon mellom Norut Alta og Norut Tromsø

Samfunnsforskning

Fusjonen vil særlig påvirke den samfunnsvitenskapelige aktiviteten i selskapet. Samfunnsforskerne i de to selskapene samarbeider allerede tett, men en fusjon vil føre til at dette samarbeidet i større grad formaliseres.

Samfunnsaktiviteten i Norut er organisert rundt fem tema: Regional utvikling, innovasjon, natur og miljø, petro og samisk forskning:

Regional utvikling
Dekker en rekke temaer, inkludert demografi, arbeidsmarked, næringsstruktur, stedsutvikling og planlegging. 
Kontaktperson: Vigdis Nygaard, Alta.

Innovasjon
Hovedtema er regional innovasjon/regionale innovasjonssystemer og interne prosesser i bedrifter/organisasjoner for utvikling og implementering av innovasjoner.
Kontaktperson: May-Britt Ellingsen, Tromsø.

Natur og miljø
Dekker tema om hvordan næringsvirksomhet påvirker natur/miljø og dermed grunnlaget for andre næringer eller aktiviteter, og forvaltning av miljø og naturressurser.
Kontaktperson: Arild Buanes, Tromsø.

• Petro
Kompetanse på samfunnsmessige sider ved oljeutvinning i nordlige områder, f eks følgeforskningen av Snøhvit og Goliat.
Kontaktperson: Trond Nilsen, Alta.

• Samisk forskning
Politikk, samfunnsutvikling, næring og naturressurser.
Kontaktperson: Eva Josefsen, Alta.