Vekst og optimisme med Snøhvit

Vekst og optimisme med Snøhvit

29. august 2008

Det kom fram da prosjektleder Sveinung Eikeland fra Norut Alta la fram status for følgeforskninga av Snøhvitutbygginga på ONS 2008 i Stavanger.

Ringvirkningene fra Snøhvitutbygginga har i hele perioden 2002-2008 vært gjennomgående positiv, spesielt lokalt, men også regionalt.

Ei årelang negativ samfunnsutvikling i Hammerfestområdet er helt klart snudd. Det er skapt mange nye arbeidsplasser, området har opplevd en betydelig befolkningsvekst i aldersgruppa 20 til 40 år, boligbygginga og boligverdien har økt, og de unge har fått større tro på ei framtid i nord. Mange av de samme effektene kan også spores i kommunene Kvalsund, Alta og Kautokeino.

Leverandørindustri

Følgeforskninga har også vist at den etablerte norske leverandørindustrien har oppnådd store leveranser til Snøhvitutbygginga. Særlig viktig har Snøhvit vært for norsk verftsindustri.

På tross av en relativt liten regional og lokal leverandørindustri har leverandører registrert i Nord-Norge oppnådd leveranser for 2,8 milliarder eller 9,3 % av de nasjonale leveransene. Mye av disse leveransene er gått til knoppskytinger fra etablert industri i nord.

Mye av framtida vil handle om hvilke strategier disse har for utvikling i nord og hvordan godt etablerte lokale bedrifter kan koble seg på den etablerte leverandørindustrien.

Les hele artikkelen i pdf: SnøhvitStatusAugust2008

Noen aktuelle rapporter:

Sluttrapport (kommer høsten 2008).

Samfunnsvirkninger fra første feltutbygging i Barentshavet

Snøhvitprosjektet og regional utvikling

Små bedrifter som leverandører til Snøhvitutbyggingen

Transportutfordringer ved petroleumsutbygginger - Snøhvitutbyggingen 2002-2007

Regionale ringvirkninger av olje- og gassnæringen: En oppsummering av foreliggende kartlegginger