"Vernere" og "utbyggere"

"Vernere" og "utbyggere"

5. oktober 2004

Jan Åge Riseth ved Norut Samfunn er en av tre forskere som står bak en kronikk i Nationen, der de tar for seg den offentlige debatten omkring offentlige naturvernforslag, en debatt forskerne karakteriserer som en tofronts debatt, mellom "vernere" og "utbyggere".

Motstand mot sentrale naturvernforslag vil ikke uventet vise seg i utkantene, ettersom det er der det er aktuelt å verne natur. Siden mange i utkantene ofte er kritiske til verneforslag fra sentralmyndighetene, blir hele rurale samfunn gjerne slått i hartkorn med ?utbyggerne? og ?kynikerne? og ?ettergiverne?. Slike forestillinger bygger opp om fordommer mot det rurale og rurale samfunns integritet.

Artikkelen tar for seg naturvern og ulike syn på hvordan dette bør praktiseres. Her vises det til tre rammer i forhold til ulike gruppers holdninger, erfaringer med og avhengighet av natur:

 

  • Naturen som en ressurs som kan utnyttes
  • Naturen som en kilde til opplevelser
  • Naturen som livsrom

 

I følge forfatterne er det fra det offentlige sin side punkt nummer 2 som er det tyngste argumentet, og at å verne en viss del av arealet fremstår som et mål i seg selv. Medforfattere til Jan Åge Riseth er Tor Arnesen og Terje Skjeggedal (Østlandsforskning).Hele kronikken kan du lese her.