Vi må lære gode drone-vaner

Vi må lære gode drone-vaner

2. februar 2017
Leder Bodøkontor, spesialrådgiver

Dronene kommer! Vi vil bidra til en positiv utvikling. Geir Wiik og Per-Arild Konradsen drøfter muligheter, sikkerhet, etikk og framtid i forkant av Droner i Norge-konferansen i Bodø 7. februar.

Dronene kommer! Og de kommer i alle samfunnsmessige perspektiver; droner for privatpersoner, droner brukt i private og offentlige virksomheter og i forsvarssammenheng. Ser vi i den helt andre enden av skalaen, har vi dronene som hvem som helst kan kjøpe i leketøysbutikken og som kan flys innendørs. Men etter hvert som dronene blir større og tyngre, kommer behovet for et regelverk inn.

Bruksområdene for droner er mange. Vel kjent er det at droner i økende grad blir brukt i film og TV-sammenheng. Andre bruksområder er overvåking av kraftlinjer, store utmarksområder, inspeksjon av broer, bruk i søk- og redningsoperasjoner osv. Droner er også et nyttig verktøy for å få oversikten ved f.eks. brann og andre ulykker.

Vi har bare sett starten på drone-eventyret, og det fremtidige behovet for kompetanse innenfor fagområdet vil bli stort.

Kompetanse og realfag viktig

Det sier seg selv at når dronene blir større, kan fly høyere og raskere, har kamera og kan krenke privatlivets fred, så må de som flyr både ha kompetanse og kunnskap til regelverket. I tillegg må spesielt de profesjonelle operatørene ha god kjennskap til de realfaglige fagområder som aerodynamikk, navigasjon, meteorologi, elektronikk, robotisering med mer.

FIRST Scandinavia i Bodø har som formål å stimulere unge menneskers interesse for realfag. Langsiktig tenking og satsing er viktig. Stiftelsen har i snart 18 år konsentrert seg om kunnskapskonkurransen FIRST LEGO League og Newton-konseptet, som begge har vært en stor suksess.

I Norge er det etablert over 30 Newton-rom. Godt utstyr og gode lærekrefter og en praktisk tilnærming er de viktigste stikkordene for å nå målene i norsk læreplan. Det finnes Newton-rom innenfor fagområdene Roboter og matematikk, Energi, Akvakultur og Luftfart.

Med den utviklingen vi har innenfor droner vil det bli et stort utdanningsbehov innenfor dette fagområdet fremover. Det første Newton-rommet med fokus på droner må på tegnebrettet så raskt som mulig.

Selv om mange nok tenker på den militære bruken av droner, så er det utrolig mange andre områder som i dag benytter droner. Norut har gjennom mange år benyttet droner i forskning og har vært i Antarktis, på Grønland og er flere ganger i året på Svalbard. Droner blir i denne sammenhengen benyttet for å hente inn informasjon som forskere trenger i sine prosjekter.

Nytt regelverk fra 1. februar

Luftfartstilsynet har utarbeidet et regelverk som ivaretar bransjens behov og luftfartssikkerheten på en god måte. Utfordringen er nok at mange kjøper droner på den lokale butikken eller over internett og mangler kunnskap om at det er et regelverk for bruk av droner.

Fra 1. februar må de som skal operere kommersielt i klasse RO2 og RO3 gjennomføre en eksamen før de har tillatelse til å fly droner. Dette mener vi er et steg i riktig retning. Luftfartstilsynet tilbyr også et nettkurs som på en enkel måte gir nødvendig kunnskap. Kurset er gratis og anbefales for alle som flyr droner.

Mange av de spennende arbeidsplassene som kommer innenfor bruk av droner er ikke ”funnet opp” enda. Det er nå en gylden mulighet for å være med i en spennende og viktig samfunnsmessig utvikling.

Etikk for droneflygere

Etikk er og blir et viktig tema innen droneverden.  Det å vise respekt for andre personer og andres eiendom er viktig. Vi oppfordrer alle som flyr droner til å følge regelverket. Da blir sannsynligvis samfunnets syn på bruk av droner styrt i en positiv retning. Vi ønsker at alle som synes det er moro å fly droner og de som benytter dem i viktige samfunnsoppgaver får gode vilkår.

Innenfor droneverden ser vi at det er veldig mange unge som synes dette er fascinerende. Samtidig er det nok mange av de litt mer voksne som er bekymret. Alle som driver innen dette området må ta ansvar og bidra til riktig bruk. Da tror vi på en utvikling som vil bidra til at samfunnet ser at det er svært mange områder hvor droner vil kunne bidra på en samfunnsmessig måte. Vi må for all del ikke ta bort gleden som mange opplever med droner innen fritidsaktiviteter og rekreasjon.

Droner er kommet for å bli, og vi ønsker å bidra til en positiv utvikling. Dersom samfunnet satser litt ekstra på våre unge, og gir dem gode holdninger og kunnskap fra starten av, vil dette bidra til at bruk av droner utvikles i riktig retning.

Konferanse: Droner i Norge 7. februar 2017 i Bodø Spektrum.

Kronikken er skrevet av Geir Wiik, Norut og Per-Arild Konradsen, stifter av FIRST Scandinavia.