Vil knuse is-gåten

Vil knuse is-gåten

23. mai 2007

Hvordan kan man unngå at isen river med seg broer og oljeinstallasjoner? Da må man først finne ut hva som skjer inne i isen.

Dette er noen av spørsmålene forskere ved Norut Teknologi i Narvik skal forske på de neste årene. Og resultatene kan bli like viktige for kaianlegg i Østersjøen som for oljeinstallasjoner i Barentshavet.

Sprekker eller knuses?

Når isen i sjøen eller i elver treffer for eksempel pillarene til ei bro kan det skje flere ting. Enten knuses isen. Eller så er kreftene i isen så sterke at bropillarene bøyer av.

Det avhenger også av hvor fort isen treffer broa, og den kan i verste fall ødelegge fundamentet til broa slik at hele konstruksjonen kollapser.

- Vi skal utvikle nye beregningsmodeller som bedre klarer å forutsi hvordan isen påvirker for eksempel broer, fyrtårn, kaier eller offshore-konstruksjoner, forklarer forsker Bjørnar Sand.

Deretter skal forskere fra Luleå Tekniska Universitet utføre tester for å bekrefte at modellene gir riktige svar om hva som faktisk skjer i isen.

Resultatet av undersøkelsene gir økt kunnskap for å bygge sikrere konstruksjonene slik at de klarer å motstå kreftene i isen.

Oljeproduksjon i Barents - nye utfordringer

Isen har dessuten forskjellig oppbygging, alt etter hvor den dannes. Sand forteller at is som dannes i rolig sjø, som i Nordbotten, vil ha andre egenskaper og påvirke konstruksjonene på andre måter enn sjøis dannet i Barentshavet.

- Dette kan bli spesielt viktig i forhold til utbygging av oljeinstallasjoner i nordområdene, forteller han videre.

- Der vil nemlig installasjoner på overflata, koplet til borestasjoner på havbunnen, være spesielt sårbare for drivis.

Gjennom det nye prosjektet kan forskerne klare å forutsi hvordan denne isen vil oppføre seg. Dermed kan det også bli oppnåelig å bygge disse installasjonene slik at de ikke blir ødelagt av isen.

- Vi får nok bruk for denne kunnskapen i flere tiår fremover, selv om klimaet blir varmere og det blir mindre is i nordområdene, avslutter Sand.

Undersøkelsene skal utføres i samarbeid med Luleå Tekniska Universitet i Sverige. Arbeidet et finansiert av Interreg Nordkalotten, Nordland Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune, Norges forskningsråd og RDA Lofoten.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt forsker Bjørnar Sand på telefon 76 96 53 58