Vinterglatte veier sett fra satellitt

Vinterglatte veier sett fra satellitt

16. februar 2011

Norske forskeres satellittkunnskaper skal bidra til å redusere ulykker på vinterglatte veier.

Norut Tromsø er partner i forskningsprosjektet SNAPS som nylig fikk grønt lys og finansiering gjennom Interreg-programmet Nordlig Periferi.

SNAPS (Snow and Avalanche applications) ledes av Islands meteorologiske institutt og skal kartlegge snøskred, snø- og isforhold på Island, Norge, Sverige og Finland.

Det norske forskningsinstituttet Norut Tromsø er partner i prosjektet, og skal bidra med sin kunnskap om satellittovervåking. Instituttet har gjennom en årrekke deltatt i flere europeiske forskningsprosjekter finansiert gjennom både Interreg-programmer og EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

Seniorforsker Eirik Malnes, som har ansvaret for Noruts deltakelse i SNAPS-prosjektet, mener de internasjonale prosjektene er viktige for Norut spesielt og norsk forskning generelt.

- Europeiske prosjekter er helt klart en viktig kilde til finansiering for forskningen vår. I tillegg er det en inspirasjon å jobbe sammen med andre forskere som er langt fremme på områdene vi fokuserer på. I tillegg er det viktig at forskning krysser landegrenser. For å få frem det fremste innenfor forskning, kan man ikke bare tenke nasjonalt og regionalt, men arbeide på et internasjonalt plan, sier Malnes til eu-norge.org.

I tillegg til Norut er Norges Geotekniske Institutt (NGI), Islands meteorologiske insitutt, Luleå universitet og Finlands Meteorologiske institutt partnere i SNAPS.

Les mer: Overvåker vinteren via verdensrommet

Kontaktperson: Seniorforsker Eirik Malnes, Norut Tromsø

(Saken er tidligere publisert på interreg.no)