Visjonærer i verdensklasse

Visjonærer i verdensklasse

22. januar 2008

Kan helsevesenet lære noe av visjonære tenkere fra andre bransjer? Sommerens telemedisin-konferanse i Tromsø får besøk fra Microsoft, Harvard, WHO og IBM.

Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL) er i ferd med å bli den nye store utviklingsarenaen for telemedisin. Norut Tromsø deltar i TTL gjennom prosjektet MyHealth service. Et prosjekt hvor telemedisin benyttes til å gi Kols-pasienter tilgang til personlig oppfølging via TV-skjermen hjemme.

TTeC 2008

Sommerens telemedisin-konferanse i Tromsø, TTeC 2008, trekker til seg ledere og forskere fra store selskaper og institusjoner som Microsoft, Harvard, WHO og IBM.

I kombinasjon med årets tema "Innovasjon innen e-helse" trekker det nye senteret til seg beslutningstakere og forskere fra hele verden. Det gjør årets Tromsø Telemedicine Conference til den aller viktigste hittil.

- Dette er folk som blir lyttet til, og det er viktig å ha dem med når vi nå skal lage en handlingsplan for å møte de helsemessige utfordringene vi står overfor de neste tiårene, både nasjonal og globalt, forteller Siri Bjørvig ved Nasjonalt senter for telemedisin.

Bill Crounse fra Microsoft, Clayton Christensen fra Harvard og Anne Kirah fra Future Navigator er tre av de ledende visjonærene som kommer til Tromsø i juni.

Satser på helsevesenet

Microsoft er i ferd med å satse tungt innenfor helsesektoren og sender med det ut et signal som ikke kan ignoreres. Bill Crounse, Director for World Wide Health og sjef for denne satsingen, er tidligere lege og en av verdens fremste visjonærer på bruk av IKT i helsevesenet:

- Elektroniske helsebibliotek er fremtiden. De gammeldagse, papirbaserte registrene er på vei ut. Microsoft har nylig kjøpt opp en stor pasientdata-løsning, vi har stor tro på at Internett-revolusjonen nå kommer til helsesektoren.

Crounse skal blant annet snakke om adgangen til egen pasientjournal, timebestilling og muligheten til å kommunisere med helsepersonell over Internett. Hørt om Microsoft Health Vault? Det vil du nok gjøre de neste årene, når Microsofts helsetog har kommet skikkelig i gang.

Ny teknologi snur opp-ned på verden

Professor Clayton M. Christensen fra Harvard har blitt en verdenskjent forretningsguru etter at han i 1997 kom med boka Innovator's Dilemma, der han tok for seg hvorfor godt ledede selskaper gikk raskt fra suksess til fiasko.

Hans teorier om "disruptiv innovasjon" er anerkjent som et viktig bidrag til forståelsen av hva som skjer når et oppstartsselskap kommer raskt opp fra intet og tar over markedsledende posisjoner foran de etablerte gigantene.

Under tittelen How to Meet the Growing Crises in Health Care Through the Use of Disruptive Innovation kommer Christensen til Tromsø for å fortelle om hvordan disse teoriene kommer til å påvirke helsevesenet slik vi kjenner det i dag.

Mennesket påvirker teknologien

Designantropologen og "innovasjons-evangelisten" Anne Kirah fra det danske selskapet Future Navigator forsker på og underviser om samspillet mellom mennesker og teknologi. Hun har lang erfaring hos store selskaper som Boeing og Microsoft og fikk i 2004 prisen MSN Contributor of the Year (årets bidragsyter) etter å ha vært tungt involvert i utviklingen av MSN Messenger.

Designantropologer er av de som vet mest om hvordan morgendagens kommunikasjonsformer vil se ut. Kirah har en klar formening om hvordan kultur påvirker hvilken teknologi som blir brukt, hvordan den blir brukt og hvorfor den blir brukt slik.

Hun kommer til Tromsø for å fortelle hvordan Microsoft jobber med å innhente kunnskap om hvordan vi mennesker reagerer i møtet med ny teknologi - og hvordan de bruker denne informasjonen i sine innovasjonsprosesser.

Informasjon og påmelding Kontakt prosjektleder Siri Bjørvig på epost siri.bjorvig@telemed.no for mer informasjon om TTeC 2008. Du kan også melde deg på konferansen via hjemmesiden til Nasjonalt senter for telemedisin www.telemed.no/ttec2008