Workshop: Social licence to operate

Workshop: Social licence to operate

2. februar 2018

Social licence to operate er tema for en workshop i Tromsø 5. februar i regi av Norut, UiT Norges arktiske universitet og Akvaplan-niva.

Norut, i samarbeid med UiT Norges Arktiske Universitet og Akvaplan-niva, inviterer til workshop om begrepet og fenomenet "Social licence to operate".

Tid: Mandag 5. februar, kl 09.00-15.00.

Sted: Linken, SIVA Forskningsparken, Sykehusvegen 23, Tromsø. Møterom "Tromsdalstind".

Innledere:

Arild Buanes (Norut/UiT)

Vigdis Nygaard (Norut)

Leena Suopajãrvi (University of Lapland)

Guttorm Christensen (Akvaplan-niva)

De som ønsker å delta bes gi beskjed til arild.buanes@norut.no