Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 83
Samisk

Norut Alta-Áltá har over mange år bidratt til kunnskapsbygging om samepolitikk og samiske samfunnsforhold, herunder også samepolitikkens plass i skjæringsflaten mot lokal, regional og nasjonal politikk.

Norut Alta skal evaluere samarbeidsavtalen mellom Sametinget og samiske kunstnerorganisasjoner.

Norut Alta-Áltá og Høgskolen i Finnmark inviterer til konferanse 19. og 20.september i Alta.

I disse dager vil 3000 tilfeldige finnmarkinger få et spørreskjema i posten hvor de blir spurt om hva de mener om Finnmarkseiendommen.

Norut Alta-Áltá og Høgskolen i Finnmark inviterer til konferanse 19. og 20. september i Alta.

Den samiske revitaliseringsprosessen de siste 25 årene er belyst i den nye boka Sàpmi slår tilbake. Konflikt, prosess og gjensidig respekt er stikkord.

Resultatene fra en stor nasjonal samisk språkundersøkelse har gitt kunnskap om bruken av samiske språk.

Samiske språksentre er viktige institusjoner i en rekke samiske lokalsamfunn. På oppdrag av Sametinget er ti språksentre evaluert.

Lovverket sikrer samiske innbyggere rettigheter innen flere kommunale områder. En ny kartlegging studerer hvordan kommuner løser ansvaret og hvilke barrierer de støter på.

Áila Márge Varsi Balto er nytilsatt forsker ved Norut Alta-Áltá. Áila Márge er utdannet statsviter fra Universitetet i Tromsø.

Norut Alta skal sammen med Nordlandsforskning evaluere de samiske språksentrene på oppdrag av Sametinget.

Norut Alta har vært med på den første systematiske valgforskningen som er gjort på Sametinget. Resultatene presenteres nå i bokform.

Sider