Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 158

Norut Narvik har tredoblet arbeidsstokken siden 2004, og har i dag nesten 40 høyt utdannede ansatte i sine rekker.

Under Vinterfestuka i Narvik 30.-31. mars møtes kaldt klima–forskere og industriledere for å finne gode løsninger sammen.

Fire forskere fra Norut Narvik skal ut på ekspedisjon i ishavet sammen med Kystvakta.

Pernilla Andersson (25) er den som sist ble ansatt i Norut. Planen er å ta doktorgrad innen gassbaserte prosesser ved Norut Narvik.

– Vi har ambisjoner om å vokse videre, sier administrerende direktør Terje Nordvåg. Norut Narvik har tredoblet staben siden 2004.

Gode mineralressurser gir store muligheter for industri og verdiskaping i Nord-Norge, ifølge ny rapport.

Resultatene fra prosjektet LOVeS Fornybar energi er nå tilgjengelige på nett. Formålet med prosjektet har vært å øke aktiviteten innen fornybar energi i Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

To av Norut Narviks forskere har nylig forsvart sine doktorgradsarbeid om nedbryting av betongkonstruksjoner.

Det går mot etablering av en maritim næringsklynge i nord. 15. september var 60 deltakere fra maritim industri samlet i Narvik.

Fredag 17. september undertegnes en ny samarbeidsavtale mellom The Northern Arctic Federal University (NArFU) og Norut.

Norut Narvik deltar i et nystartet nordisk forskningsprosjekt som har som målsetning å få frem energieffektive bygninger for kaldt klima.

Hvilke muligheter finnes for gass, malm og mineralbasert teknologi og industriutvikling i Ofoten? Norut Narvik utreder nå mulighetene for moderne industriutvikling i regionen.

Sider