Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 158

Norut Narvik har undersøkt bruk av lokale mikrober for rensing av PCB-forurenset sediment i Hammerfest. Tilsetting av næringsstoffer fremmet biologisk nedbrytning.

Fornybar energi og lokal distribusjon står høyt på den politiske dagsorden. Hvilke muligheter har vi i nord: faglig, teknologisk og forretningsmessig?

I Narvik bygges fire nye laboratorier som skal stå klar i april. Her skal framtidas solceller utvikles.

Over 700 mennesker fra forskning, næringsliv og politikk samles under Arctic Frontiers i Tromsø 24.-29. januar. Norut er en av arrangørene av konferansen.

Et sterkere samarbeid kan gi et gyldent triangel i nord, mellom Andøya, Tromsø og Narvik.

Hvordan skal nordnorske bedrifter få store utbyggingskontrakter i nord? De satser på samarbeid, kompetanse og arktisk teknologi.

Norut og SINTEF har tatt på fremtidsbrillene. 8. september presenteres scenarier for næringsutviklingen i nord tjue år frem i tid.

Beredskap og teknologi for opprydding etter oljeutslipp har vært i fokus etter flere kystnære forlis den siste tiden. En ulykke i Ofoten nylig, ble en eksamen for gjeldende teknikk.

Midt på sommeren jubler Narvik over et nytt kompetansesenter for kaldt klima-teknologi. Norut Narviks store forskningskontrakt knyttet til forskningsløft i nord gjør dette mulig.

Forskningsløft i nord blir et skikkelig forskningsløft i Norut. Norut deltar i alle de fem store satsingene de fem neste årene.

Den maritime næringen er fjerde største næring i Nord-Norge, viser en ny undersøkelse fra Norut Narvik.

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

Sider