Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 96
Besøk på flylaben hos Norut i Tromsø. Konsernsjef Ivan C. Burkow (fra venstre), Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navasete og senterpartiets stortingsrepresentant fra Troms Irene Lange Nordahl lytter til seniorforsker Rune Storvold. Foto: Rannveig H
Forskningsløft

Forskningsløft Nord skal videreføres i ytterligere tre år, frem til og med 2016, lover Regjeringen. Trolig betyr det 120 millioner til fem store prosjekter i nord, to av dem ledet av Norut.

Kartutsnitt av Arktis.
Petro

- En merkedag for landsdelen, søkergruppen og Norut. Slik oppsummerer konsernsjef Ivan C. Burkow etableringen av et nasjonalt senter for petroleumsforskning i Arktis.

Avdeling for samfunnsforskning ved Norut Tromsø forsker innen disse temaområdene:

I dag starter en undersøkelse blant jegere som har erfaring med gåsejakt i Nord-Trøndelag.

Jakt i Norge på kortnebbgås som hekker på Svalbard har betydning internasjonalt.

I Norge konkurrerer industri, fiske, turisme, rekreasjon, miljøvern, akvakultur og energiproduksjon om å bruke kysten. Det kan bli konflikter av slikt.

Ti skip seilte Nordøstpassasjen i fjor, 18000 gikk Suezkanalen. Polhavet blir ikke viktig for gjennomseiling på lenge. Men utviklingen må følges nøye.

Det er fortsatt få seilinger gjennom den Nordlige sjørute og Nordøstpassasjen, men økningen er stor når man regner i prosent.

 

  • Kraftsektoren i Nordområdene – innspill til en nordområdetenkning. Oppdrag fra Energi Norge. 2011
  • Energiscenarier for Nordområdene. Finansiert av LU, EBL, Forum for Strategisk Nettutvikling, Varanger Kraft, G7-gruppen
  • Vindkraftstrategier for Finnmark. Finansiert av Finnmark fylkeskommune
  • Noen muligheter og utfordringer relatert til vindkraftutbygging i Finnmark
  • Vindkraft i reinbeiteland: Regionale effekter og reindriftens erfaringer

 

I en pågående studie i Nord-Trøndelag fremskaffes kunnskap til lokal jaktforvaltning og internasjonal regulering av Svalbardhekkende kortnebbgås.

Arctic Frontiers

Her ser du Norut-forskernes bidrag til årets Arctic Frontiers.

Nett-TV

Konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut har forventninger til den nye nordområdemeldingen som legges fram i Bodø i dag.

Sider