Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 96

Hvordan kan jakt redusere landbruksskader som er forårsaket av migrerende gjess?

En spørreundersøkelse om barmarkskjøring i Finnmark viser at nær halvparten av de spurte ønsker mindre barmarkskjøring enn i dag.

Norut Alta gjennomfører for tiden en undersøkelse om holdninger til og utbredelse av barmarkskjøring i Finnmark.

Fredag 17. september undertegnes en ny samarbeidsavtale mellom The Northern Arctic Federal University (NArFU) og Norut.

Hvilke effekter får klimaendringene på folk og samfunn i nord? Hvordan kan vi tilpasse oss endringene og gjøre aktuelle tiltak?

Over 700 mennesker fra forskning, næringsliv og politikk samles under Arctic Frontiers i Tromsø 24.-29. januar. Norut er en av arrangørene av konferansen.

Hvor nerdete er egentlig en forsker som vinner nobelprisen? Og hva har nobelprisen i økonomi med reindrift å gjøre?

Norut Alta fikk god uttelling da Norges forskningsråd fordelte midler til det såkalte "forskningsløft nord" med mål om å styrke teknologisk forskning og reiselivsforskning i nord.

Forskningsløft i nord blir et skikkelig forskningsløft i Norut. Norut deltar i alle de fem store satsingene de fem neste årene.

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

Torsken har flere roller enn å mette lutefisksultne i førjulstida. Kampen om kysttorsken er ei utstilling verdt.

- til tross for et stadig varmere klima, men må regne med tilpasninger i framtida. Det viser en studie utført av Norut om klimautviklinga og mulige følger for reindrifta i Norge.

Sider