Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 200

 

  • Kraftsektoren i Nordområdene – innspill til en nordområdetenkning. Oppdrag fra Energi Norge. 2011
  • Energiscenarier for Nordområdene. Finansiert av LU, EBL, Forum for Strategisk Nettutvikling, Varanger Kraft, G7-gruppen
  • Vindkraftstrategier for Finnmark. Finansiert av Finnmark fylkeskommune
  • Noen muligheter og utfordringer relatert til vindkraftutbygging i Finnmark
  • Vindkraft i reinbeiteland: Regionale effekter og reindriftens erfaringer

 

Hvordan endres albedo når egenskapene til snø og isdekke endres? Se film fra forskernes bruk av ubemannede småfly på toppen av Grønlandsisen.

I ti dager har forskere fra Norut Narvik vandret med isbor og lynlåspose på drivisen på Svalbard.

På Nordkalotten samarbeider vi om det vi har felles: Røffe utfordringer i et barskt vær.

I en pågående studie i Nord-Trøndelag fremskaffes kunnskap til lokal jaktforvaltning og internasjonal regulering av Svalbardhekkende kortnebbgås.

Arctic Frontiers

Her ser du Norut-forskernes bidrag til årets Arctic Frontiers.

Nett-TV

Konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut har forventninger til den nye nordområdemeldingen som legges fram i Bodø i dag.

Hvordan kan jakt redusere landbruksskader som er forårsaket av migrerende gjess?

I sju uker skal ubemannede småfly fra Norut kartlegge hvordan langtransportert sot påvirker smelting av snø og is i Arktis.

Ettårsdagen for askeskyen fra Eyjafjallajökull markeres med at Noruts droner flyr med partikkelsensor. Følg flyturen på Schrödingers katt på NRK1 torsdag 14. april.

Fire forskere fra Norut Narvik skal ut på ekspedisjon i ishavet sammen med Kystvakta.

Norske forskeres satellittkunnskaper skal bidra til å redusere ulykker på vinterglatte veier.

Sider