Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 200

En spørreundersøkelse om barmarkskjøring i Finnmark viser at nær halvparten av de spurte ønsker mindre barmarkskjøring enn i dag.

Bruk av fjernmålingsteknologi til å kartlegge vegetasjon og klimaendringer har gitt Norut Tromsø plass i et nordisk toppforskningsprogram.

Norut Alta gjennomfører for tiden en undersøkelse om holdninger til og utbredelse av barmarkskjøring i Finnmark.

Fredag 17. september undertegnes en ny samarbeidsavtale mellom The Northern Arctic Federal University (NArFU) og Norut.

28. mai fløy en drone med askemåler om bord fra Andøya Rakettskytefelt. Bare seks uker etter at askeskyen satte oss på bakken er småflyene på vingene med nyutviklet teknologi.

Hvilke effekter får klimaendringene på folk og samfunn i nord? Hvordan kan vi tilpasse oss endringene og gjøre aktuelle tiltak?

Norut Narvik har undersøkt bruk av lokale mikrober for rensing av PCB-forurenset sediment i Hammerfest. Tilsetting av næringsstoffer fremmet biologisk nedbrytning.

Droner med luftpartikkelmåler ombord kan gi mer presise askemålinger. – Vi kan ha en askepartikkelmåler i lufta om ca 2 uker, sier Norut-forsker Rune Storvold.

Over 700 mennesker fra forskning, næringsliv og politikk samles under Arctic Frontiers i Tromsø 24.-29. januar. Norut er en av arrangørene av konferansen.

Hvor nerdete er egentlig en forsker som vinner nobelprisen? Og hva har nobelprisen i økonomi med reindrift å gjøre?

For første gang er satellitteknologi tatt i bruk for å måle endringer i landskap med permafrost på Svalbard.

Et sterkere samarbeid kan gi et gyldent triangel i nord, mellom Andøya, Tromsø og Narvik.

Sider