Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 128
Arctic Frontiers

Her ser du Norut-forskernes bidrag til årets Arctic Frontiers.

Innovasjon

Norinnova er ikke lenger bare Norinnova. Norut-datteren har vokst seg stor.

Nett-TV

Konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut har forventninger til den nye nordområdemeldingen som legges fram i Bodø i dag.

En ilandføring av gass i Ofotenregionen i kombinasjon med offensiv næringspolitikk kan føre til tusenvis av nye arbeidsplasser i området.

Norut følger Goliatutbyggingen. Forsker Trond Nilsen i Norut Alta skriver i denne kronikken om industriprosjekters betydning regionalt.

Hva vet vi om samhandling mellom nabokommuner og Eni Norges Goliatprosjekt? Norut Altas følgeforskningen på Goliat gir svar.

Et helt nytt konjunkturbarometer for Hammerfest speiler utviklingstrekk, utfordringer og rammebetingelser kommunen står overfor.

Høstens konjunkturbarometer ble sluppet 15. november. Mer om status i nord og utsikter framover kan du lese her. Norut er faglig ansvarlig for konjunkturbarometeret.

Lokale bedrifter som høstet store gevinster av utbyggingen av Snøhvitfeltet, er avventende til mulighetene for leveranser til Goliat, ifølge en ny rapport fra Norut Alta.

Lokale bedrifter som høstet store gevinster av utbyggingen av Snøhvitfeltet, er avventende til mulighetene for leveranser til Goliat. De mangler erfaringer og har liten kunnskap om utbygging og drift av et oljefelt offshore. De sitter på gjerdet, og lurer på hva som skal koble dem på Goliatprosjektet.

Det går mot etablering av en maritim næringsklynge i nord. 15. september var 60 deltakere fra maritim industri samlet i Narvik.

Hvilke muligheter finnes for gass, malm og mineralbasert teknologi og industriutvikling i Ofoten? Norut Narvik utreder nå mulighetene for moderne industriutvikling i regionen.

Sider