Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 128

Over 700 mennesker fra forskning, næringsliv og politikk samles under Arctic Frontiers i Tromsø 24.-29. januar. Norut er en av arrangørene av konferansen.

Eni Norge AS engasjerer Norut Alta-Àltà for å gjennomføre følgeforskning av Goliat-prosjektet og Eni Norges virksomhet i nord.

Et sterkere samarbeid kan gi et gyldent triangel i nord, mellom Andøya, Tromsø og Narvik.

Norut og SINTEF har tatt på fremtidsbrillene. 8. september presenteres scenarier for næringsutviklingen i nord tjue år frem i tid.

Beredskap og teknologi for opprydding etter oljeutslipp har vært i fokus etter flere kystnære forlis den siste tiden. En ulykke i Ofoten nylig, ble en eksamen for gjeldende teknikk.

Forskningsløft i nord blir et skikkelig forskningsløft i Norut. Norut deltar i alle de fem store satsingene de fem neste årene.

Den maritime næringen er fjerde største næring i Nord-Norge, viser en ny undersøkelse fra Norut Narvik.

Norut Alta har med sluttrapporten "

Dette er Snøhvit" lagt siste hånd på følgeforskningen av de lokale og regionale samfunnseffekter av Snøhvitutbyggingen.

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

I Narvik har de lang erfaring med forskning på kaldt klima. Nå formaliserer Norut Narvik og Høgskolen i Narvik samarbeidet og oppretter et felles senter.

Norut-forsker Trond Nilsen disputerte nylig for Ph.D.-graden ved Universitetet i Tromsø om oljeselskapers regionale strategier.

Det kom fram da prosjektleder Sveinung Eikeland fra Norut Alta la fram status for følgeforskninga av Snøhvitutbygginga på ONS 2008 i Stavanger.

Sider