Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 154

28. mai fløy en drone med askemåler om bord fra Andøya Rakettskytefelt. Bare seks uker etter at askeskyen satte oss på bakken er småflyene på vingene med nyutviklet teknologi.

- Det Norut gjør er helt i tråd med nordområdesatsingen, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre da han ble kjent med droneaktiviteten og Barents BioCentre.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre besøker Norut i Tromsø torsdag 29. april. Han skal bli bedre kjent med de nye mulighetene ubemannede småfly gir.

Droner med luftpartikkelmåler ombord kan gi mer presise askemålinger. – Vi kan ha en askepartikkelmåler i lufta om ca 2 uker, sier Norut-forsker Rune Storvold.

Over 700 mennesker fra forskning, næringsliv og politikk samles under Arctic Frontiers i Tromsø 24.-29. januar. Norut er en av arrangørene av konferansen.

For første gang er satellitteknologi tatt i bruk for å måle endringer i landskap med permafrost på Svalbard.

Et sterkere samarbeid kan gi et gyldent triangel i nord, mellom Andøya, Tromsø og Narvik.

Norut tar med sine småfly til torgs. På Forskningstorget i Tromsø 18. og 19. september kan du studere et av de små ubemannede flyene i lav høyde.

Forskningsløft i nord blir et skikkelig forskningsløft i Norut. Norut deltar i alle de fem store satsingene de fem neste årene.

Noruts små ubemannede fly kan blant annet brukes til å overvåke isbreer. Bli med på en flytur over Svalbard.

Pollensesongen er her, og for pollenallergikere er bjørk den største utfordringen. Nå kan observasjoner fra satellitt gi bedre pollenvarsel.

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

Sider