Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 746

Mange web-baserte tjenester tilbyr lagring av alle dine bilder og filmer på nettet. De garanterer gjerne at lagringen er sikker, men slike tjenester har flere svakheter.

Utbygginga av Snøhvitfeltet endrer arbeidsmarkedet i Finnmark. Pendlinga øker og arbeidskrafta samles på færre steder.

Skogområdene i Øst-Finnmark har i flere år vært under kraftige angrep av lauvmakk. Nå skal Norut IT bruke satellitt til å overvåke omfanget av disse angrepene og hva konsekvensene blir for vegetasjonen.

Høgskolen i Narvik, Norut gruppen, Norut Teknologi og Nordland fylkeskommune har undertegnet intensjonsavtale for å styrke forskningsaktiviteten i Narvik.

Materialprøving

Norut Narvik har et laboratorium som kan anvendes til materialprøving, uttesting og verifikasjon av produkter samt forsknings- og utviklingsarbeid. Bruksområdene omfatter prøving av betong, geomaterialer, metaller, is, komposittmaterialer og konstruksjoner.

Belastningsmaskin

I laboratoriet inngår en servohydraulisk belastningsmaskin av type MTS med følgende tekniske data:

Andelen kvinner i Olje- og energibransjen er lav, men kanskje kommer kvinnene, viser en ny rapport fra Norut Samfunn.

Norges Forskningsråd har utnevnt Tromsø Telemedicine Laboratory til Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), og Norut IT skal delta som partner i dette senteret.

Hvordan kan man forbedre kommunikasjonen på fjellet, der det ikke finnes tilgang til internett? Svaret er å lage små informasjonspakker som "hopper" direkte mellom datamaskiner som møtes.

Reindrifta får redusert beitearealene med flere hundre kvadratkilometer i året som følge av hyttebygging. Et flertall av kommunene åpner dessuten for mange nye hytter, ofte mer enn reindrifta innstiller på.

Her viser Norut Teknologi hvem som er tungvekteren på betong. Med samarbeidspartnere fra Norge, Sverige, Danmark, Russland, Frankrike, Polen, Tyskland, Ungarn, Iran og USA gjennomfører Norut det strategiske instituttprogrammet Recon - Renewal of Concrete Infrastructure.

En av fire samer i Norge har opplevd å bli diskriminert minst en gang de to siste årene, selv om det er mange tiår siden den formelle statlige undertrykkelsen av samisk kultur ble avskaffet.

Hvordan skal man klare å jobbe godt sammen med folk fra andre kulturer og samfunnssystemer? Da må man først skape tillit.

Sider